Mensenrechtenactivisten in landen waar homoseksualiteit strafbaar is vaak de pineut

“LHBTIQ+-personen in Armenië zitten in een lastig parket, maar in veel andere landen is homoseksualiteit strafbaar. Openlijk spreken over je seksuele identiteit leidt daar tot gevangenisstraffen, of zelfs de dood. Mensenrechtenactvisten die dat aan de kaak stellen worden vaak tegengewerkt door autoriteiten, wat hun belangrijke werk moeilijk maakt.” Dat zei Mamikon Hovspeyan, voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan vandaag tijdens de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Hij kreeg bijval van de Haagse wethouder Mariëlle Vavier en voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden. De livestream is terug te zien via Youtube door te klikken op deze LINK

Mamikon, tijdelijk in Nederland is in het kader van het wereldwijde Shelter Cityprogramma van Justice and Peace, was door Stichting Internationaal Homomonument uitgenodigd om te spreken over het thema ‘Leven met oorlog, strijden in vrede.’ Hij noemde het een grote eer om bij het monument te mogen spreken ter gelegenheid van Dodenherdenking. Hij was onlangs nog te zien in de documentaire ‘Fight or Flight’ op NPO3 (Klik HIER voor een fragment.)

Hij eindigde zijn speech met een oproep om de Nationale Herdenking niet alleen te gebruiken om stil te staan bij wie voor ooit voor onze vrijheden hebben gestreden, maar ook om in het heden op te komen voor de rechten van elke individu, ongeacht diens genderidenteit of seksuele voorkeur, waar ook ter wereld. “Alleen zo kunnen we samen werken aan een wereld waarin iedereen vrijuit en zonder angst kan leven. Alleen samen kunnen we een wereld scheppen, waarin ieder mens gewaardeerd en gevierd wordt voor wie hij is.”

Mamikon wees er verder op dat de oorlog in Armenië er voor heeft gezorgd dat hervormingen om rechtspositie van LHBTIQ+ te verbeteren steeds worden uitgesteld. “Het is niet het goede moment”, hoort hij vaak. Hij wees er in zijn speech op dat in Armenië vorige week nog een politie-inval plaatsvond in een queervriendelijk club.

Wethouder Vavier dankte Mamikon in haar speech voor zijn inzet voor queerrechten in Armenië. “Den Haag staat als stad van Recht en Vrede achter de strijd van activisten als Mamikon. Daarom is Den Haag ook Shelter City. Wij bieden hen veiligheid, rust, steun en inspiratie. Ik roep iedereen op om solidair te zijn met mensen die vechten voor de rechten van queers, waar ook ter wereld.” De wethouder zei verder de Tweede Wereldoorlog te zien als een confronterende les. “Blijf waakzaam, want leven in vrede en vrijheid is niet vanzelfsprekend en haat en oorlog kunnen altijd overal de kop op steken.”

Ook COC-voorzitter Marion Tahapary-Keislair waarschuwde in haar bijdrage erop dat de tolerantie in onze Nederlandse samenleving onder druk staat. Ze refereerde onder andere aan de situatie onlangs in Eindhoven, waar COC-jongeren onlangs belaagd werden en antihomospreekkoren in voetbalstadions en de negatieve reactie op de voorleesmiddag door drags. “Laten we in gezamenlijkheid herdenken in deze internationale stad van recht en vrede. Opdat we aandacht houden voor elkaar, opdat we samen sterk staan en mogen blijven houden van elkaar.”

Tijdens de herdenking werden de namen genoemd van roze verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog: Frieda Bellinfante, Ru Paré, Niek Engelschman, Sjoerd Bakker en Willem Arondeus. Hun verzetswerk blijft vaak onderbelicht en verdient aandacht. Marion Tahapary-Keislair wees er op dat op 18 september 1942, vorig jaar 80 jaar geleden, een van de grootste massamoordacties plaatsvond tegen rozedriehoeksgevangen in het toenmalige concentratiekamp Sachsenhausen. “200 van hen werden die dag op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht. De link met de huidige tijd is dat we moeten voorkomen ooit nog dezelfde kant op te gaan. Elkaar daadwerkelijk als gelijke behandelen vergt voortdurende aandacht”, aldus Marion.

 

Programmaboekje 4 mei 2023

Klik HIER voor het programmaboekje van de Dodenherdeling 4 mei 2023 bij het Internationaal Homomonument Den Haag.

Toegankelijkheid: Er is een gebarentolk aanwezig en een live-ondertiteling terplaatse. Ook de livestream via het YouTubekanaal van Stichting Internationaal Homomonument wordt live ondertiteld.

Herdenken ook in de toekomst mogelijk maken? Steun dan de activiteiten van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag met een vrijwillige donatie op rekening NLINGB0004475979. Dit kan door te klikken op deze tijdelijke LINK.   

Vooraankondiging 4 mei herdenking 2023

 

 

‘Leven met oorlog, strijden in vrede’. Dat is het thema van de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag op 4 mei aanstaande vanaf 19:30. Vanuit de Gemeente Den Haag zal de Haagse wethouder Mariëlle Vavier het woord voeren. Vanuit internationaal perspectief spreekt de Armeense queeractivist Mamikon, die in Nederland verblijft in het kader van Shelter City. Ook voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden spreekt tijdens de herdenking. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag.

Thema ‘Leven met oorlog, strijden in vrede’- Dit thema is niet alleen actueel in Nederland, maar ook internationaal. Op veel plekken in de wereld worden LHBTIQ+ personen maatschappelijk niet geaccepteerd, gediscrimineerd, onderdrukt of zelfs vervolgd. Hoe kunnen we in vrede strijden voor blijvende gelijkwaardigheid in Nederland en solidariteit tonen met onderdrukten elders op de wereld? Wat kunnen we leren uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog over het wezen van gelijkwaardigheid en tolerantie? De vreedzame strijd voor gelijkwaardigheid verdient blijvende aandacht, zelfs in ons eigen Den Haag en omringende gemeenten.

Programma herdenking – Voorafgaand aan de 2 minuten stilte zal de Haagse Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) ingaan op de rol van Den Haag als internationale stad van recht en vrede. Tevens zal voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden stilstaan bij het belang van herdenken in deze tijd en in deze stad. Daarbij verbindt zij het thema met de community in onze regio.

De Armeense queeractivist Mamikon is uitgenodigd om zijn ervaringen te delen over het leven van LHBTIQ+ in Armenië. Hoewel homoseksualiteit in Armenië sinds 2003 niet meer strafbaar is, is er veel te winnen op het gebied van rechtsbescherming. Homoseksualiteit blijft vooral een taboeonderwerp in de Armeense samenleving, wat uitsluiting en discriminatie tot gevolg kan hebben. Mamikon is voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan. Hij verblijft tijdelijk in Nederland in het kader van The Hague Shelter City. Dit project is bedoeld om mensenrechtenactivisten van over de hele wereld tijdelijk op te vangen en toe te rusten voor hun belangrijke werk. Zijn bijdrage zal in het Engels zijn.

Tijdens de herdenking zal een eredetachement van Roze in Blauw van Politie eenheid Haaglanden zich opstellen bij het monument. Een gecombineerd koor zal liederen ten gehore brengen en zo de herdenking muzikaal omlijsten. Het koor onder leiding van Marc Hermsen bestaat uit leden van Haags Homomannenkoor Vox Rosa en Vrouwenkoor De Heksenketel en wordt op de piano begeleid door Gianmarco Monetti. De Last Post (taptoesignaal) wordt dit jaar verzorgd door Ólafur Elliði.

Na de twee minuten stilte zullen diverse organisaties en autoriteiten bloemen leggen bij het monument. De herdenking is rond 20:30 afgelopen. We verzamelen van 19:15. 

Na afloop van de herdenking is iedereen door COC-Haaglanden uitgenodigd om samen op verhaal te komen in het COC-café, Scheveningseveer 7, Den Haag. 

Locatie – Het Internationaal Homomonument bevindt zich nabij het station Den Haag Centraal aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, naast de grote Lindeboom op de Koekamp, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

Streaming en toegankelijkheid – De herdenking wordt live gestreamd en ondertiteld op het Youtubekanaal ‘Internationaal Homomonument’. Er is een beperkt aantal zitplaatsen aanwezig voor genodigden en voor wie slecht ter been is. Voor mensen met een gehoorbeperking zal Mauricio de Kok van Roze Gebaar zorgen voor vertaling in gebarentaal. Ook wordt de herdenking voor het eerst live ondertiteld dankzij de inzet van het programma Open Politie. Terplaatse is een voorziening om de ondertiteling  live te volgen. 

Het monument – Het Internationaal Homomonument Den Haag gedenkt alle personen die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit, overal op de wereld, op elk moment in de geschiedenis en in het heden. Het monument gedenkt ook de wereldwijde inzet voor gelijkwaardigheid en acceptatie van LHBTIQ+

Jaarlijkse 4 mei herdenking – De herdenking bij het Internationaal Homomonument vindt jaarlijks plaats. Herdacht worden hen die vielen voor onze vrijheid sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan de slachtoffers van de homovervolging ten tijde van het naziregime en de dappere roze verzetsstrijders tijdens de bezetting van Nederland. Ook na de Tweede Wereldoorlog was de samenleving weinig ontvankelijk voor homorechten en -vrijheden en was nog inzet en dapperheid nodig van velen Ook zij verdienen een plek in de Nederlandse geschiedenis en vooral in de emancipatiegeschiedenis. Deze vreedzame strijd is en blijft helaas nodig. Ook dat benoemen we uitdrukkelijk op de herdenking van 4 mei.

Internationale Transgender Gedenkdag herdacht

Den Haag, 18 november 2022

Op zondag 20 november wordt vanaf 14:00 de Internationale Transgender Gedenkdag herdacht bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Deze dag gedenkt 327 transgender en genderdiverse mensen die dit jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Deze cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe (zie onder). De gemeente Den Haag hijst deze dag onder meer bij gemeentelijke gebouwen en de Hofvijver de blauw-roze-witte Transgendervlag.


De herdenking bij het Internationaal Homomonument is een initiatief van The Hang-Out 070 en Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Ook SHOP46, het Haagse kennis- en expertisecentrum over sekswerk en mensenhandel is betrokken bij de herdenking. De herdenking wordt live gestreamd via het Youtubekanaal van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Tijdens de herdenking zal de transvlag bij het monument halfstok worden gehesen. Deelnemers worden uitgenodigd om een kaarsje te branden of bloemen mee te nemen voor de slachtoffers van transfoob geweld.


Sprekers tijdens de herdenking zijn Maaite (SHOP46) en Bo (The Hang-out070). Spoken word artiest Kalib Batta sluit de herdenking af met een spoken word bijdrage. De herdenking wordt geopend door Riyaz van Wegberg (Hang-Out 070) en Sander van der Eijk (Stichting Internationaal Homomonument). Na afloop zullen de deelnemers langs SHOP46 lopen en elkaar treffen in Hangout-070. De voertalen zijn Engels en Nederlands.


De Internationale Transgender Gedenkdag, alias Transgender Day of Remembrance (TDoR), vindt jaarlijks plaats op 20 november. Op deze dag wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie. Ook wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders en genderdiverse personen. In maar liefst 185 steden in meer dan 20 landen wordt hierbij stilgestaan.


Het Internationaal Homomonument Den Haag bevindt zich op de Koekamp, nabij Den Haag Centraal (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Dit monument gedenkt alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, queers en intersekse personen, waar ook ter wereld, die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit.

De livestream is te volgen via de volgende link: https://youtu.be/M3ieT9Mh9uA  

De cijfers over geweld tegen trans- en genderdiverse cijfers zijn te vinden via: https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2022/ 

 

 

 

Omgang met LHBTIQ+ gemeenschap zegt iets over hoe vrij we zijn

“In Nederland beseft men dat de manier waarop omgegaan wordt met de LHBTIQ+gemeenschap een belangrijke waardemeter is over hoe vrij een samenleving is. Het is belangrijk dat we dat als gemeenschap ieder jaar opnieuw benadrukken.” Dat zei Remy Bonny van het Belgische Forbidden Colours tijdens de 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Zijn organisatie zet zich internationaal in voor gelijke rechten van LHBTIQ+.

Ook Romke Verf van politienetwerk Roze in Blauw Den Haag en de Haagse wethouder Arjen Kapteins van Sociale Zaken en Werk spraken tijdens de herdenking, die voor het eerst sinds twee jaar weer fysiek bijgewoond kon worden. De herdenking is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag en is terug te zien via: https://youtu.be/_fqjPSKFhIc

Bonny waarschuwde: “Al sinds 2012 trekken we als Europese LHBTIQ+ gemeenschap aan de alarmbel. Toen was de Russische LHBTIQ+gemeenschap als de kanarie in de koolmijn. Zij zijn door het regime van Poetin tot tweederangs burgers gemaakt. Inmiddels leven we in het meest volatiele en onveilige Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Waren we eerst als de kanarie in de koolmijn, nu moeten we uit die koolmijn zien te ontsnappen.”

Hij beschikt over aanwijzingen dat het regime van Poetin erop uit zou zijn om leiders van de LHBTIQ+ gemeenschap in Oekraïne uit te moorden, als zijn inval daar een succes wordt. Forbidden Colours heeft in samenwerking met partnerorganisaties al meer dan 500 LHBTIQ+ vluchtelingen uit de Oekraïne een veilig onderkomen kunnen geven. Ook heeft Forbidden Colours via contacten bij onder meer de Europese Commissie druk uitgeoefend op Oekraïense grenswachten om transvrouwen niet bij de grens tegen te houden, als die nog als man geregistreerd staan en alszodanig verplicht in Oekraïne zouden moeten blijven.

Wethouder Kapteijns vroeg in zijn bijdrage aandacht voor het belang van verdraagzaamheid in de eigen omgeving. Het meermaals weghalen van de regenboogvlag uit het Haagse Huygenspark in de afgelopen maanden noemde hij: “Laf en verwerpelijk, maar ook een zwaktebod van wie weet dat zijn angst geen toekomst heeft.” Hij prees homo’s, lesbiennes, queers en anderen die zich niet langer laten intimideren door de haat, maar zich steeds meer manifesteren in de samenleving. “Als gemeente en gemeenschap laten we zien dat verdraagzaamheid overwint.”, aldus de wethouder.

Voorzitter Romke Verf verwees naar de oprichting van Roze in Blauw, inmiddels 25 jaar geleden: “Een netwerk als het onze blijft nodig, want diversiteit blijft altijd aandacht vragen.” Ook blikte hij terug op de rol van de Politie in de Tweede Wereldoorlog: “De bezetter rekende destijds in sterke mate op de medewerking van de politie. De keuzes die hierin helaas zijn gemaakt hebben in veel gevallen veel leed veroorzaakt onder diverse bevolkingsgroepen.” Hij stelt zichzelf dan ook regelmatig de vraag: Kan ik me nog vinden in de maatschappelijke opdracht van de politie in onze tijd? “Mijn antwoord is: Een politie die verbinding zoekt, opkomt voor gelijke rechten, die kwetsbaren beschermt, daar kan ik me als roze politieman in vinden. Dit werk wil ik blijven doen, waakzaam en dienstbaar aan de vrijheid bevochten door de mensen die we vandaag herdenken.”

Programma 4 mei herdenking Internationaal Homomonument

Verzamelen om 19:15

Start programma om 19.30

De 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag staat dit jaar in het teken van “Verbinden van verscheidenheid in internationaal perspectief”. Van daaruit staan we onder meer stil bij de oorlog in Oekraïne. Rémy Bonny van Forbidden Colors Brussel zal ingaan op de situatie van LHBTIQ+ in relatie tot het conflict in Oekraïne.

Romke Verf van Roze in Blauw Haaglanden spreekt vervolgens over hoe hij deze herdenking als politieman beleeft. Hij zal aandacht besteden aan de rol van de politie in de samenleving, ook tegen het licht van de Tweede Wereldoorlog.

Wethouder Arjen Kapteijns zal namens de gemeente Den Haag aandacht schenken aan de situatie van de LHBTIQ+ gemeenschap ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en vandaag de dag in onze stad.

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus zullen er bloemen worden gelegd door verschillende autoriteiten en organisaties uit onze gemeenschap.

Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en stil te staan bij hen die vielen voor onze vrijheid en de strijd om acceptatie en erkenning van LHBTIQ+ overal ter wereld, op elke plaats in de geschiedenis.

De herdenking komt tot stand met subsidie van de gemeente Den Haag.

Plaats: Laan van Reagan en Gorbatsjov, nabij de Koekamp en Centraal Station Den Haag

Tijd vanaf 19.30 (graag 19.15 aanwezig zijn)

Einde herdenking: rond 20.30.

De herdenking is live te volgen via ons YouTube kanaal: https://youtu.be/_fqjPSKFhIc

Na de herdenking is iedereen uitgenodigd om bij COC Haaglanden aan het Scheveningseveer nr 7 na te praten en iets te komen drinken.

 

4 mei 2021: Trompettist Patrice Boileau bij het Internationaal Homomonument

4 mei dodenherdenking bij Internationaal Homomonument

29 maart 2022 — Na twee vorige online herdenkingen in verband met corona zal er op 4 mei 2022 weer een fysieke dodenherdenking plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument aan de Koekamp in Den Haag.

Op het grasveld naast de Koningstunnel worden weer honderden mensen verwacht. Samen zullen we stilstaan bij de offers voor onze vrijheid en gelijke rechten en in het bijzonder bij de vervolging en onderdrukking van LHBTIQ+ personen, wereldwijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog en tot op de dag van vandaag. Dit jaar is het thema van der herdenking “Vrijheid in verbondenheid in internationaal perspectief”. Vanuit dat thema zal onder meer worden stilgestaan bij de actuele situatie in stad en wereld.

Het programma start 4 mei om 19:30. Bezoekers kunnen enkele toespraken verwachten, muzikale omlijsting en om acht uur twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. Daarna zijn organisaties uitgenodigd om bloemen te leggen bij het monument en kunnen aanwezigen defileren langs het monument

Wethouder Arjen Kapteijns van Emancipatie zal namens de gemeente Den Haag aanwezig zijn. Voor het eerst zal er ook een live online uitzending worden verzorgd. Een gebaren tolk zal aanwezig zijn. De inhoud van het programma en sprekers worden nader bekendgemaakt. Wij danken de gemeente Den Haag voor het verlenen van de subsidie voor deze herdenking.

* UPDATE: programma 4 mei 2022 met link naar de live stream op 4 mei

Transgender Gedenkdag: Geweld tegen trans personen neemt wereldwijd toe

20 november 2021,

Elk jaar staan we op 20 november stil bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Ook is dit een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Den Haag. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minstens 375 trans personen door geweld om het leven gekomen. Zeven procent meer dan vorig jaar.

“Wereldwijd hebben mensen die niet voldoen aan de gendernorm te maken met uitsluiting en discriminatie. Het is onbeschrijfelijk, wat deze mensen meemaken. Het is schokkend om te zien dat het aantal geweldsdelicten tegen trans personen wederom is toegenomen. Dit moeten wij niet accepteren. Iedere transmoord is er één te veel”, aldus de Haagse wethouder Arjen Kapteijns (Emancipatie).

De cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe. Het afgelopen jaar telt het hoogste aantal moorden sinds de cijfers worden bijgehouden. Veel slachtoffers komen niet terug in de statistieken omdat niemand hun dood rapporteert. Ook zelfdoding, een veel voorkomende doodsoorzaak onder trans personen, is niet meegerekend in de cijfers.

“Op Internationale Transgender Gedenkdag gaan ieder jaar mijn gedachten terug naar 28 maart 2007. Die dag werd in Den Haag op het Spui Henriëtte Wiersinga, een transgender, maar ook een ‘paradijsvogel’ in elkaar geslagen. Een paar weken later overleed zij aan haar verwondingen”, zegt Renate den Heijer, ambassadeur Transgender Netwerk Nederland. 

Door het hijsen van de transgendervlag voor het Haagse stadhuis, stadsdeelkantoren, de Hofvijver en bij het Internationaal Homomonument op de Transgender Gedenkdag vraagt wethouder Kapteijns aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Sander van der Eijk van Stichting Internationaal Homomonument: “De gemeente hijst vandaag voor het eerst de transvlag bij het Internationaal Homomonument. Dat gebaar waarderen we zeer. Het Internationaal Homomonument is er ook voor de transcommunity. Het geweld tegen transpersonen wereldwijd vraagt onze aandacht. Het stemt tot nadenken, juist nu er ook in ons land vanuit politiek en geloof vaak negatiever over transgender mensen en genderdiversiteit gesproken wordt. We moeten op dit punt waakzaam zijn, ook in Nederland.”

Veiligheid, werk en gezondheid
Genderdiverse personen hebben meer dan gemiddeld met discriminatie en geweld te maken. 43% van de trans personen maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee. En veel transpersonen worden regelmatig uitgescholden, nageroepen of belachelijk gemaakt in de openbare ruimte.
Transgender mensen blijken veel vaker dan de algemene beroepsbevolking werkloos te zijn. Ondanks het feit dat ruim 40% van de trans personen een hoog opleidingsniveau heeft, heeft bijna driekwart een laag inkomen. Transgender personen kampen met veel eenzaamheid, gezondheidsproblemen, psychische problemen en zelfdoding, waarbij transfobie een belangrijke rol speelt. Het suïcide cijfer onder deze bevolkingsgroep ligt al jaren een stuk hoger dan andere Nederlanders. Ongeveer 21% van de trans mensen heeft al een keer een poging tot zelfdoding ondernomen. 69% heeft het wel eens overwogen.


Internationale Transgender Gedenkdag
De internationale Transgender Gedenkdag is in 1999 bedacht door Gwendolyn Ann Smith, een trans vrouw. De eerste bijeenkomst werd georganiseerd om de moord op Rita Hester te herdenken. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een bijeenkomst die jaarlijks plaatsvindt in zo’n 185 steden in meer dan 20 landen.

Op de website van Transgender Europe kunt u meer actuele informatie vinden over dit onderwerp: TvT TMM update • Trans Day of Remembrance 2021


Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl — 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk — Zie voor meer informatie: www.113.nl


Wethouder Arjen Kapteijns en raadslid Marije Mostert hijsen de Trans Pride vlag bij het Internationaal Homomonument. (20-11-2021, foto: Vijay Jitan)

Wethouder Kapteijns hijst transgendervlag ook bij Internationaal Homomonument

Op 20 november wordt wereldwijd stilgestaan bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar om het leven zijn gebracht, Transgender Gedenkdag. Sinds vorig jaar vielen 375 dodelijke slachtoffers wereldwijd, zo maakte Transgender Europe onlangs bekend. Dat is hoogste aantal sinds in 2008 begonnen werd om dit aantal bij te houden. Transgender Gedenkdag is ook een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Den Haag.

De gemeente Den Haag vlagt dit jaar voor het eerst bij het Internationaal Homomonument op deze dag. Door het hijsen van de transgendervlag voor het Haagse stadhuis, stadsdeelkantoren, de Hofvijver en bij het Internationaal Homomonument op de Transgender Gedenkdag vraagt wethouder Kapteijns aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Wethouder Kapteijns zal de vlag bij het Internationaal Homomonument zaterdagochtend om 09:30 hijsen.

De kleuren van de Trans Pride vlag

Pride Photo Tentoonstelling bij Internationaal Homomonument

19 oktober 2021,

Bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is de LHBTQI+ Pride Photo Tentoonstelling geopend door de Haagse wethouder Arjen Kapteijn van Emancipatie. Op twintig grote panelen wordt een selectie uit 2.500 ingezonden foto’s getoond, die uit veertig landen werden ingezonden. De foto’s gaan over dringende thema’s, zoals eenzaamheid bij oudere LHBTQI+ personen, geweld tegen transgender personen, LHBTQI+ vluchtelingenproblematiek en Black Lives Matter. De tentoonstelling wil bezoekers ook confronteren met eigen vooroordelen en aannames. Op de panelen worden in korte teksten de thema’s toegelicht en voor meer informatie kan een QR-code worden gescanned en soms een geluidsfragment worden beluisterd. De buitenlocatie werd gekozen in verband met de Corona pandemie. De tentoonstelling is 24/7 gratis te bezoeken en duurt tot 11 november 2021. 

Foto: Gijs Stork