Roze verzet centraal bij Dodenherdenking Homomonument Den Haag 

Vooraankondiging 4 mei herdenking 2024

 

Aandacht voor Roze verzetshelden als Frieda Belinfante en Willem Arondéus staat dit jaar centraal tijdens de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag op zaterdag 4 mei aanstaande. Het is dit jaar de dertigste keer dat er deze herdenking bij het monument plaatsvindt. De herdenking start om 19:30 bij het monument, dat zich nabij station Den Haag Centraal bevindt, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Klik op het programma. 

Klik op de livestream om de herdenking live te volgen. Deze is te volgen vanaf 4 mei 2024 om 19:30.

Tijdens de herdenking zal worden stilgestaan bij de levensverhalen van de twee bekendste roze verzetsstrijders, waar de bekende Britse acteur en schrijver Stephen Fry vorig jaar een korte documentaire over maakte. Anna Heerdink van COC Haaglanden zal een schets voordragen van het leven van Frieda Belinfante en Jean-Bernard Maweja van de Haagse Stichting Queermind van Willem Arondéus.

Sander van der Eijk van Stichting Internationaal Homomonument zegt hierover: “Wij hopen hiermee bij te dragen aan het vergroten van de aandacht voor onze roze verzetshelden. Wij verbinden hun strijd tegen onderdrukking destijds aan de actuele internationale situatie van mensenrechtenstrijders die zich inzetten tegen discriminatie en onderdrukking en voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit wereldwijd.”

Net als vrouwen uit het verzet is er relatief weinig bekend over roze verzetsstrijders. Zij kwamen onder meer op voor hun Joodse landgenoten die tijdens de bezetting in groot gevaar waren om gedeporteerd en gedood te worden. Hoewel de vervolging van homoseksuelen ten tijde van de bezetting in Nederland geen prioriteit leek te hebben, was het naziregime fel gekant tegen homoseksualiteit en moesten velen hun geaardheid verbergen.

Een combinatiekoor van Homomannenkoor Vox Rosa en Vrouwenkoor de Heksenketel verzorgt de muzikale omlijsting. Na afloop van de 2 minuten stilte zullen gemeenteraadsleden en diverse queerorganisaties en het publiek bloemen leggen bij het monument.

COC Haaglanden nodigt aanwezigen uit vanaf ca 20:30 voor ontmoeting en gesprek in hun gebouw aan de Scheveningseveer 7 te Den Haag.

De herdenking zal live worden gestreamd. Er is liveondertiteling en een gebarentolk aanwezig, zodat de herdenking en de livestream ook voor mensen met een gehoorbeperking goed te volgen zal zijn.

 

Privacyverklaring

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag, Postadres Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: IHDH

Postadres: Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, Nederland

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. De secretaris is te bereiken via secretaris@ihdh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ihdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van onze betalingen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag) tussen zit. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: kantoorsoftware voor tekstverwerking, digitaal rekenblad-programma, emailcorespondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die wij verwerken: drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit absoluut nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn ons ervan bewust dat privacy bescherming biedt voor personen die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit worden onderdrukt of vervolgd. Wij verstrekken bijvoorbeeld geen gegevens van personen die ons algemene vragen stellen over (de uitvoering van) onze statutaire taken en doelstellingen, zoals de organisatie van een bijeenkomst, herdenking, evenement of belangenbehartiging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij volgen u niet op het internet en wij verkopen geen data. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen voor onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ihdh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via secretaris@ihdh.nl

Nieuws

 

Roze verzet centraal bij Dodenherdenking 2024

 

Aandacht voor Roze verzetshelden als Frieda Bellinfante en Willem Arondéus staat dit jaar centraal tijdens de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag op zaterdag 4 mei aanstaande. Het is dit jaar de dertigste keer dat er deze herdenking bij het monument plaatsvindt. De herdenking start om 19:30 bij het monument, dat zich nabij station Den Haag Centraal bevindt, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

 

Tijdens de herdenking zal worden stilgestaan bij de levensverhalen van de twee bekendste roze verzetsstrijders, waar de bekende Britse acteur en schrijver Stephen Fry vorig jaar een korte documentaireover maakte. Anna Heerdink van COC Haaglanden zal een schets voordragen van het leven van Frieda Bellinfante en Jean-Bernard Maweja van de Haagse Stichting Queermind van Willem Arondéus.

 

Sander van der Eijk van Stichting Internationaal Homomonument zegt hierover: “Wij hopen hiermee bij te dragen aan het vergroten van de aandacht voor onze roze verzetshelden. Wij verbinden hun strijd tegen onderdrukking destijds aan de actuele internationale situatie van mensenrechtenstrijders die zich inzetten tegen discriminatie en onderdrukking en voor acceptatie van seksuele en genderdiversiteit wereldwijd.”

 

Net als vrouwen uit het verzet is er relatief weinig bekend over roze verzetsstrijders. Zij kwamen onder meer op voor hun Joodse landgenoten die tijdens de bezetting in groot gevaar waren om gedeporteerd en gedood te worden. Hoewel de vervolging van homoseksuelen ten tijde van de bezetting in Nederland geen prioriteit leek te hebben, was het naziregime fel gekant tegen homoseksualiteit en moesten velen hun geaardheid verbergen.

 

Een combinatiekoor van Homomannenkoor Vox Rosa en Vrouwenkoor de Heksenketel verzorgt de muzikale omlijsting. Na afloop van de 2 minuten stilte zullen gemeenteraadsleden en diverse queerorganisaties en het publiek bloemen leggen bij het monument.

 

COC Haaglanden nodigt aanwezigen uit vanaf ca 20:30 voor ontmoeting en gesprek in hun gebouw aan de Scheveningseveer 7 te Den Haag.

 

De herdenking zal live worden gestreamd via het Youtubekanaal van de stichting. Er is liveondertiteling en een gebarentolk aanwezig, zodat de herdenking en de livestream ook voor mensen met een gehoorbeperking goed te volgen zal zijn.

 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander van der Eijk via 06-57745715. Mail: voorzitter@ihdh.nl

 

 

 

ARCHIEF:

 

Vooraankondiging 4 mei herdenking 2023

Leven met oorlog, strijden in vrede’. Dat is het thema van de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag op 4 mei aanstaande vanaf 19:30. Vanuit de Gemeente Den Haag zal de Haagse wethouder Mariëlle Vavier het woord voeren. Vanuit internationaal perspectief spreekt de Armeense queeractivist Mamikon, die in Nederland verblijft in het kader van Shelter City. Ook voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden spreekt tijdens de herdenking. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag.

Programma herdenking – Voorafgaand aan de 2 minuten stilte zal de Haagse Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) ingaan op de rol van Den Haag als internationale stad van recht en vrede. Tevens zal voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden stilstaan bij het belang van herdenken in deze tijd en in deze stad. Daarbij verbindt zij het thema met de community in onze regio.

De Armeense queeractivist Mamikon is uitgenodigd om zijn ervaringen te delen over het leven van LHBTIQ+ in Armenië. Hoewel homoseksualiteit in Armenië sinds 2003 niet meer strafbaar is, is er veel te winnen op het gebied van rechtsbescherming. Homoseksualiteit blijft vooral een taboeonderwerp in de Armeense samenleving, wat uitsluiting en discriminatie tot gevolg kan hebben. Mamikon is voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan. Hij verblijft tijdelijk in Nederland in het kader van The Hague Shelter City. Zijn bijdrage zal in het Engels zijn.

Tijdens de herdenking zal een eredetachement van Roze in Blauw van Politie eenheid Haaglanden zich opstellen bij het monument. Een gecombineerd koor zal liederen ten gehore brengen en zo de herdenking muzikaal omlijsten. Het koor onder leiding van Marc Hermsen bestaat uit leden van Haags Homomannenkoor Vox Rosa en Vrouwenkoor De Heksenketel en wordt op de piano begeleid door Gianmarco Monetti.

Na de twee minuten stilte zullen diverse organisaties en autoriteiten bloemen leggen bij het monument. De herdenking is rond 20:30 afgelopen.

Locatie – Het Internationaal Homomonument bevindt zich nabij het station Den Haag Centraal aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, naast de grote Kastanjeboom op de Koekamp, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.Streaming en toegankelijkheid – De herdenking wordt live gestreamd en ondertiteld op het Youtubekanaal ‘Internationaal Homomonument’. Er is een beperkt aantal zitplaatsen aanwezig voor genodigden en voor wie slecht ter been is. Voor mensen met een gehoorbeperking zal Mauricio de Kok van Roze Gebaar zorgen voor vertaling in gebarentaal. Ook wordt de herdenking voor het eerst live ondertiteld dankzij de inzet van het programma Open Politie. De ondertiteling is terplaatse te volgen voor wie dat van toepassing is.

 

 

ARCHIEF:

4 mei herdenking 2022

De 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag staat dit jaar in het teken van “Verbinden van verscheidenheid in internationaal perspectief”. Lees verder…

4 mei dodenherdenking bij Internationaal Homomonument | 29 maart 2022

Na twee vorige online herdenkingen in verband met corona zal er op 4 mei 2022 weer een fysieke dodenherdenking plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument aan de Koekamp in Den Haag. Op het grasveld naast de Koningstunnel worden weer honderden mensen verwacht. Lees verder…

Transgender Gedenkdag: Geweld tegen trans personen neemt wereldwijd toe | 20 november 2021

Elk jaar staan we op 20 november stil bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minstens 375 trans personen door geweld om het leven gekomen. Zeven procent meer dan vorig jaar. Dit jaar werd voor het eerst ook bij het Internationaal Homomonument de Trans Pride vlag gehesen. Lees verder…

Wethouder Kapteijns hijst transgendervlag ook bij Internationaal Homomonument | 19 november 2021

Op 20 november wordt wereldwijd stilgestaan bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar om het leven zijn gebracht, Transgender Gedenkdag. Dit jaar zal de transgendervlag voor het eerst ook worden gehesen bij het Internationaal Homomonument, door Wethouder Arjen Kapteijns, zaterdagochtend 20 november 2021 om 09:30. Lees verder…

Pride Photo Tentoonstelling bij Internationaal Homomonument | 19 oktober 2021

Bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is de LHBTQI+ Pride Photo Tentoonstelling geopend door de Haagse wethouder Arjen Kapteijn van Emancipatie. Op twintig grote panelen zijn foto’s te bezichtigen. Lees verder…

Internationaal Homomonument beklad | 27 september 2021

Vandaag is ontdekt dat het Internationaal Homomonument is beklad met teksten en tekeningen. Aan drie zijden is van de grond tot circa twee meter hoogte sprake van bekladding. Uit verklaringen van voorbijgangers is duidelijk geworden dat dit moet zijn gebeurd tussen afgelopen zondagmiddag en maandagmiddag. Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag heeft aangifte gedaan en melding bij de gemeente. Lees verder…

Regenboogbank geplaatst | 19 juli 2021

Bij het Internationaal Homomonument is een bank geplaatst in de kleuren van de regenboog. Lees verder…

4 mei herdenking Internationaal Homomonument | 31 april 2021

Op 4 mei staan we stil bij de gevallenen en onze vrijheid. Vanwege coronaregels heeft de herdenking ook dit jaar een ander karakter, maar wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar is het onderwerp te belangrijk voor. Lees verder…

On 4 May we will reflect on the fallen and our freedom. Because of the corona pandemic, this year’s commemoration also has a different character, but we do not want to let this day pass unnoticed. The subject is too important for that. Continue reading…

Rob van Hertum overleden | 4 april 2021

Op 29 maart jongstleden is Rob van Hertum op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds de jaren tachtig lid van het bestuur van het Internationaal Homomonument en een dierbaar mens om mee samen te werken. Lees verder…

Motie Internationaal Homomonument in de Haagse gemeenteraad | 21 januari 2021

Vandaag werd in de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen het monument meer betekenis en bekendheid te helpen geven in de stad en bij LHBTI/Queer activiteiten en bijzondere dagen. Het college werd opgeroepen om hierover in gesprek te gaan met Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. Lees verder…

Bijzonder optreden bij Internationaal Homomonument | 15 juli 2020

Op 2 juli 2020 vond een bijzonder optreden plaats bij het monument, waarvan een video opname is gemaakt. Meer over het lied van de 18-jarige singer-songwriter Raquel Benito Martin over haar coming out lees je hier…

Publicatie videoboodschappen 4 mei | 4 mei 2020

Nu een fysieke ceremonie bij het monument niet mogelijk is heeft de stichting Internationaal Homomonument voor een digitale ceremonie gekozen, om op deze wijze toch de mensen die dit jaar genodigd waren om te spreken, hun verhaal te laten doen middels een video opname. Je kan deze hier bekijken…

Videoboodschappen 4 mei herdenking | 1 mei 2020

De organisatie gaat in verband met het Coronavirus COVID-19 op een andere wijze aandacht besteden aan 4 mei. Dit wordt gedaan in de vorm van videoboodschappen van de sprekers. Lees verder …

4 mei herdenking afgelast | 24 maart 2020

Vanwege het Coronavirus COVID-19 gaat de herdenking op 4 mei 2020 bij het Internationaal Homomonument niet door. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om op een andere wijze toch aandacht te kunnen besteden aan 4 mei. Lees verder …

The Hague Pride 2019  | 8 mei 2019

Tijdens The Hague Pride 2019 zullen op 8 juni twee onderdelen deels plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument, dat die dag dient als startpunt van ‘The Hague Pride Walk’ en ‘The Royal Rainbow Parade’. Lees verder …

Oproep minister voor dialoog en begrip | 4 mei 2019

Tijdens deze 25e herdenking bij het Internationaal Homomonument deed minister Ingrid van Engelshoven voor ca. 250 aanwezigen een oproep door dialoog te werken aan het realiseren van een klimaat, waarin LHBTI’ers zich vrij kunnen voelen om overal zichzelf te zijn. De minister beloofde de aanwezigen haar voortdurende waakzaamheid voor LHBTI-rechten. Lees verder …

25ste herdenking | 3 mei 2019

Op 4 mei 2019 vindt bij het Internationaal Homomonument Den Haag de 4 mei herdenking plaats, voor de vijfentwintigste keer, met als spreker onder meer minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder …

 Programma herdenking 4 mei 2019 | 23 maart 2019

Programma 4 mei 2019. Dit jaar is gekozen voor het thema – In dialoog met de samenleving – omdat nationaal en internationaal gezien de rechten van de LHBTI-gemeenschap, veelal door onbegrip, steeds meer onder druk komen te staan. Lees verder …

Minister Van Engelshoven bij herdenking 4 mei 2019 | 30 november 2018

Minister Ingrid van Engelshoven zal gastspreker zijn op 4 mei 2019. Lees verder …

Indrukwekkende herdenking 4 mei 2018

Door ongeveer 300 aanwezigen werd stil gestaan bij de mensenrechten die nog altijd onder druk staan. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, riep op tot het elkaar steunen om samen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Gevolmachtigd ambassadeur van Canada, Sabine Nölke, wees op de grondwet van Canada waarin bescherming tegen homodiscriminatie is vastgelegd. Lees verder …

23 maart 2019

In dialoog met de samenleving

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag nodigt ieder jaar voor de 4 mei ceremonie gastsprekers uit om een jaarlijkse thema uit te diepen en zo aan de ceremonie een meerwaarde te verlenen. Voor 2019 is gekozen voor het thema – In dialoog met de samenleving – omdat nationaal en internationaal gezien de rechten van de LHBTI-gemeenschap, veelal door onbegrip, steeds meer onder druk komen te staan.

In 2019 vindt voor de 25e keer een 4 mei herdenkingsceremonie plaats bij het monument. Om het jubileumjaar en het gekozen thema luister bij te zetten heeft minister van OC&W, mw. Ingrid van Engelshoven ingestemd om bij deze gebeurtenis als gastspreker aanwezig te zijn.

De plechtigheid begint om 19.30 uur. Eenieder is welkom om deze herdenking bij te wonen. Het verzoek is om 10 minuten eerder aanwezig te zijn. De ceremonie wordt onder meer omlijst met liederen gezongen door drie LHBTI-koren. Uiteraard wordt om 20:00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Programma 4 mei 2019

 • 19:25 tot 19:32 uur: Ontvangst gasten
 • 19:31: Aankomst en opstelling van geüniformeerd kader politie en brandweer bij het monument
 • 19:32 Begroeting/ welkomst woord
 • 19:33 Koorgezang (Imagine, van John Lennon)
 • 19:37 Toespraak de heer H. Derksen, voorzitter Stichting Internationaal Homomonument Den Haag
 • 19:43 Koorgezang (Bring Him Home, uit Les Miserables, gevolgd door Mag Ik Dan Bij Jou, van Claudia de Breij)
 • 19:49 Toespraak Minister I. van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 19:54 Koorgezang (Eli, Eli, naar een gedicht van Hanna Szenes, gevolgd door het lied Als Alles Duister Is, van Sela)
 • 19:59 tot 20:00: Taptoe door koperblazer
 • 20:00 tot 20:02: Twee minuten Stilte
 • 20:02 Het Wilhelmus wordt gezongen door eenieder
 • 20:05 uur: De kransen worden gelegd
 • 20:15 Publiek krijgt gelegenheid om bloemen te leggen
 • Einde herdenking circa 20:30 uur.

Persfoto’s

Onderstaande foto’s stellen wij kosteloos ter beschikking voor publicatie, o.v.v. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Meer informatie over de geschiedenis van het monument vindt u hier…

Meer informatie over het kunstwerk vindt u hier…

Vacatures

Wie voegt daad bij woord door zich in te zetten voor de LHBTIQ+ -gemeenschap binnen de activiteiten van onze organisatie? Wij zoeken namelijk vrijwilligers (penningmeester) die samen met ons aan de slag willen gaan.

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag organiseert sinds 35 jaar de jaarlijkse 4 mei ceremonie bij het internationaal homomonument in Den Haag. Het monument heeft sinds 2015 een prominente plek op de Koekamp vlakbij Den Haag CS. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende publieke deelname aan de 4 mei ceremonie.

De organisatie van de ceremonie wordt door de stichting gecoördineerd in samenwerking met COC Haaglanden en de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn LHBTIQ+ -zangkoren, politie, toeleverings­bedrijven, maatschappelijke organisaties en een ceremoniemeester bij de organisatie betrokken. Het bestuur van de stichting is zelf actief bezig met de voorbereidingen en de uitvoering op 4 mei. De voorbereidingen bestaan vooral uit reguliere, doorgaans maandelijkse, avond­bijeenkomsten in aanloop naar 4 mei en het voeren van overleg en afstemming met alle betrokkenen. Onder de genodigden zijn betrokkenen uit maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van overheid en politiek. De laatste jaren zijn er 250 tot 350 personen bij de herdenking aanwezig.

Naast het organiseren van de 4 mei ceremonie streeft de stichting naar een sterkere betrokkenheid binnen de LHBTI-gemeenschap bij het monument. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt en neergelegd in een plan met de werknaam ‘Pridepark The Hague’. De komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren om deze ideeën ook gerealiseerd te krijgen.

De onderlinge sfeer in het bestuur is amicaal en we stropen zelf de mouwen op. Het gaat hier om onbezoldigd vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed.

Profiel

 • Een positieve en betrokken mentale instelling

 • Creatief en praktisch gericht

 • Bij voorkeur enige kennis en gebruik van sociale media/website

Inlichtingen:

E-mail: voorzitter@ihdh.nl

The Monument

 

 

 

English summary

The International Homomonument is a memorial near the historical city center of The Hague in the Netherlands. It serves as a commemoration for all lesbian women, homosexual men, bisexuals, transgenders, queers and intersex people, anywhere in the world, persecuted or oppressed because of their sexual orientation or gender identity, in the past and in the present. The sculpture was unveiled in 1993.

History

The plan for the memorial was introduced in June, 1985 when an initiative was accepted onto the agenda of the city council of The Hague. The plan was accompanied by an extensive report on the social and legal situation of homosexual men and lesbian women in this city. The report included a number of suggestions on how to improve the emancipation and how to counter discrimination of that part of the population. The foundation of a memorial was one of the suggestions. In October 1986 the plan was adapted by the city council.

Realization of the memorial

On 16 October 1987 our foundation was created for the fundraising and realization of the monument. It’s end goal would be handing over the ownership of the monument to the city government. The idea behind this was that integrating the monument into the official city structure, for care taking, would be an act of emancipation on it’s own.

Artwork

After a competition, the assignment for an artwork was awarded to Theo ten Have. His design was described as a steel object on a pedestal of granite, seven meters tall. It’s shape and colors are symbolic of a self-conscious gay life. Blue/gray being the basis for awareness, the knot in the sculpture symbolizes the conflicts, the inner struggle and the pink color of the top part, reaching upward, expresses liberation, full development of ones personality. Artist Theo ten Have in 1993: „The more open the living environment and the more freely people can develop, then the same also applies to gay people in that country”.

The Dutch poet Ida Gerhardt allowed the use of a sentence from her poem ‘The Garden of Epicurus’, to be engraved in the pedestal of the memorial: “Waar vriendschap open als het zonlicht is, werd ons een ongepeild geluk beschoren”, which loosely translates as: “Where friendship is open like the sunlight, we were given a profound happiness”.

Seven years

It took seven years before a location was found where the memorial could be erected, and where opposition to the subject of the matter didn’t block it’s realization. The site was far from being the best choice at hand, away from the city center, in a strip between a road and a viaduct. On October 1st, 1993, the art work was unveiled by an alderman of the city of The Hague. Subsequently, the ownership of the memorial was handed over to the city. As a consequence of which, the city accepted the responsibility to maintain and protect the memorial. On a separate, concrete pedestal, a plaque was added in 2011. In four languages it explains the reasons for founding of the memorial.

New location

In February, 2014, two city councilmen supported the initiative of the COC Haaglanden for a more suitable site for the memorial and eventually the memorial was moved to the present location, where it was unveiled for the second time in April, 2015, by Mayor Jozias van Aartsen. Being much closer to the city center, near the central train station, on a grass field of significant size, the monument facilitates the present and future commemorative events much better.

Present location: Map

May 4th remembrance

May 4th is the Dutch national remembrance day for the fallen of World War Two. Since 1994 an annual ceremony is being organized at the memorial. Supported by gay- and lesbian choirs, an honorary guard of the Netherlands police and fire brigade, speeches are given by leading persons from the LGBTI community and special guests from the Dutch and international society. The well being, political- and legal developments on the subject of LGBTI rights being at the core of their content, and in the light of World War Two. The city of The Hague is always being represented by members of the municipal assembly and/or an alderman. Since 2015 the amount of public present on May 4th has grown significantly to approximately 250 people.

The ceremony usually starts at 7:30 p.m. and ends at approximately 8:20 p.m. Following Dutch tradition, after the Tattoo signal has been played on a trumpet, we hold two minutes of silence at 8:00 p.m., followed by the Netherlands national anthem, after which flowers are being laid down by the memorial, first by officials, followed by the public.

Beacon for the LGBT community

The memorial has an increasingly significant function for the LGBTI community in The Hague; as a sign of visibility within society, as a connecting symbol and as a beacon for vigilance against oppression. For example, additional activities at the memorial were organized on the occasions of Coming Out Day, the The Hague Pride Walk and a commemoration for the tragedy in Orlando in 2016.


Written by: Foundation International Homomonument The Hague (Dutch: Stichting Internationaal Homomonument Den Haag) (2019)

This text has been released under the license CC-BY-SA 3.0

30 november 2018

Minister Van Engelshoven gastspreker 4 mei 2019

In 2019 zal de 4 mei ceremonie voor 25e keer plaatsvinden. Dit is een gedenkwaardige aangelegenheid en om dit te onderstrepen hebben we de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Ingrid van Engelshoven, gevraagd om als gastspreker bij de ceremonie aanwezig te zijn. De minister heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn.

Foto van minister Ingrid van Engelshoven
Ingrid van Engelshoven
(Foto: Frank Jansen)

Dankwoord


Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en de organisaties die het mogelijk maken de 4 mei herdenking te organiseren:

Gemeente Den Haag, COC Haaglanden, Brandweer Nederland (Roze in Rood), Politie Nederland (Roze in Blauw), Politie Eenheid Den Haag, Dutch Government Pride, Den Haag Pride, gebarentolk Mauricio de Kok, RozeGebaar, trompettist Patrice Boileau, stadsdeelkantoor Haagse Hout,  Podiumverhuur Stage-Drapes Support, Live stream MHB Event Facilities, Kim Vermaat Photography, EHBO vrijwilligers Rode Kruis Den Haag.


Deze website is tot stand gekomen met steun van de gemeente Den Haag.

Auteursrechten

Voor zover het voor ons redelijkerwijs mogelijk is om dit te doen, pogen wij om vóór publicatie na te gaan of er op tekst- en beeldmateriaal op deze website auteursrechten rusten, zodat voor het verkrijgen van toestemming contact kan worden opgenomen met rechthebbenden. Indien een bezitter van een auteursrecht meent dat wij materiaal op onze website hebben staan dat niet onder de onderstaande licentie mag worden gedeeld, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Wij hechten belang aan het vrij (kunnen) delen van informatie. Alle tekst- en beeldmateriaal op deze website wordt daarom gepubliceerd onder de licentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA 3.0), zoals opgesteld door de non-profit organisatie Creative Commons. Wij zijn daarbij echter afhankelijk van de medewerking van auteurs. Indien er op de website sprake is van niet-vrij te gebruiken materiaal, staat dit bij het materiaal expliciet vermeldt. Staat er niks vermeldt, dan geldt het onderstaande:

Je bent vrij om:

 • het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
 • het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
 • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
 • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

De juridische tekst van deze licentie staat hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Bronvermelding

Indien deze website wordt geciteerd, stellen wij het op prijs dat als bron wordt vermeldt: Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is de drijvende kracht geweest achter de realisering van het Homomonument in Den Haag. De Haagse LHBT gemeenschap heeft de stichting in 1987 opgericht voor dit doel. Meer geschiedenis …

Sinds de onthulling van het monument in november 1993 wordt jaarlijks op 4 mei een herdenking georganiseerd ter nagedachtenis van de LHBT’ers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Daaraan zijn al vanaf het begin actuele thema’s toegevoegd inzake LHBT-emancipatie. De verplaatsing van het gedenkteken in 2015 naar de huidige, beter geschikte locatie, heeft  geleid tot toenemende belangstelling om aanwezig te zijn bij de 4 mei ceremonie bij het monument.

Dit jaar, 2019, vond de 4 mei ceremonie al weer 25 jaar plaats. Om deze gedenkwaardige aangelegenheid te onderstrepen was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Ingrid van Engelshoven, bij de ceremonie aanwezig aanwezig als gastspreker. Meer hierover …

De komende jaren zal Stichting Internationaal Homomonument Den Haag eraan blijven werken om het monument nog verder te verbinden met de LHBTI-community, zodat het voor meer groepen mensen gaat leven.