Over ons


Oprichting

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is opgericht op 16 oktober 1987, met in die tijd het doel belangstelling te genereren en fondsen te verwerven voor het realiseren van een monument. Na het verwezenlijken van het monument is de stichting zich gaan toeleggen op andere doelen met betrekking tot het monument, zoals het organiseren van een jaarlijkse 4 mei herdenkingsceremonie. Zie ook de pagina over de geschiedenis van het monument.

Doelstellingen

In 2017 zijn de naam en de doelstellingen van de stichting dienovereenkomstig aangepast.

Tegenwoordig stelt de stichting zich ten doel om op alle mogelijke wijzen bekendheid te geven aan de functies die het Internationaal Homomonument heeft:

  • De herinnering levend te houden aan de homoseksuelen en lesbiennes die vervolgd en/of gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog;
  • Een baken te zijn voor waakzaamheid tegen onderdrukking van LHBTIQ+’ers zowel nationaal als internationaal, en zo een bijdrage te leveren aan de emancipatiestrijd van LHBTIQ+‘ers;
  • Te dienen als symbool van zichtbaarheid en verbondenheid van de LHBTIQ+ gemeenschap binnen de samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door onder meer het verzorgen van publicaties en het organiseren van herdenkingen en andere activiteiten, met name in de nabijheid van het monument, die de emancipatie van de LHBTIQ+’ers kunnen bevorderen.

De letters LHBTIQ+ staan voor: Lesbienes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, Intersekse en Queers


Bestuur

Het bestuur bestaat per 15 oktober 2022 uit de volgende personen:

Sander van der Eijk, voorzitter en waarnemend pennigmeester 

Ton van Zeeland, secretaris

Ellen Parisius, algemeen bestuurslid

Vijay Jitan, algemeen bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden.


De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 41154938

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 816174131

Bankrekening: NL49 INGB 0004475979

Contact

E-mail: voorzitter@ihdh.nl

 

Postadres: Noordwal 56, 2513 EC Den Haag

Internationaal Homomonument op 4 mei
4 mei herdenking bij het monument