Vacatures

Wie voegt daad bij woord door zich in te zetten voor de LHBTIQ+ -gemeenschap binnen de activiteiten van onze organisatie? Wij zoeken namelijk vrijwilligers (penningmeester) die samen met ons aan de slag willen gaan.

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag organiseert sinds 35 jaar de jaarlijkse 4 mei ceremonie bij het internationaal homomonument in Den Haag. Het monument heeft sinds 2015 een prominente plek op de Koekamp vlakbij Den Haag CS. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende publieke deelname aan de 4 mei ceremonie.

De organisatie van de ceremonie wordt door de stichting gecoördineerd in samenwerking met COC Haaglanden en de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn LHBTIQ+ -zangkoren, politie, toeleverings­bedrijven, maatschappelijke organisaties en een ceremoniemeester bij de organisatie betrokken. Het bestuur van de stichting is zelf actief bezig met de voorbereidingen en de uitvoering op 4 mei. De voorbereidingen bestaan vooral uit reguliere, doorgaans maandelijkse, avond­bijeenkomsten in aanloop naar 4 mei en het voeren van overleg en afstemming met alle betrokkenen. Onder de genodigden zijn betrokkenen uit maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van overheid en politiek. De laatste jaren zijn er 250 tot 350 personen bij de herdenking aanwezig.

Naast het organiseren van de 4 mei ceremonie streeft de stichting naar een sterkere betrokkenheid binnen de LHBTI-gemeenschap bij het monument. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt en neergelegd in een plan met de werknaam ‘Pridepark The Hague’. De komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren om deze ideeën ook gerealiseerd te krijgen.

De onderlinge sfeer in het bestuur is amicaal en we stropen zelf de mouwen op. Het gaat hier om onbezoldigd vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed.

Profiel

  • Een positieve en betrokken mentale instelling

  • Creatief en praktisch gericht

  • Bij voorkeur enige kennis en gebruik van sociale media/website

Inlichtingen:

E-mail: voorzitter@ihdh.nl

The Monument