Omgang met LHBTIQ+ gemeenschap zegt iets over hoe vrij we zijn

“In Nederland beseft men dat de manier waarop omgegaan wordt met de LHBTIQ+gemeenschap een belangrijke waardemeter is over hoe vrij een samenleving is. Het is belangrijk dat we dat als gemeenschap ieder jaar opnieuw benadrukken.” Dat zei Remy Bonny van het Belgische Forbidden Colours tijdens de 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Zijn organisatie zet zich internationaal in voor gelijke rechten van LHBTIQ+.

Ook Romke Verf van politienetwerk Roze in Blauw Den Haag en de Haagse wethouder Arjen Kapteins van Sociale Zaken en Werk spraken tijdens de herdenking, die voor het eerst sinds twee jaar weer fysiek bijgewoond kon worden. De herdenking is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag en is terug te zien via: https://youtu.be/_fqjPSKFhIc

Bonny waarschuwde: “Al sinds 2012 trekken we als Europese LHBTIQ+ gemeenschap aan de alarmbel. Toen was de Russische LHBTIQ+gemeenschap als de kanarie in de koolmijn. Zij zijn door het regime van Poetin tot tweederangs burgers gemaakt. Inmiddels leven we in het meest volatiele en onveilige Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Waren we eerst als de kanarie in de koolmijn, nu moeten we uit die koolmijn zien te ontsnappen.”

Hij beschikt over aanwijzingen dat het regime van Poetin erop uit zou zijn om leiders van de LHBTIQ+ gemeenschap in Oekraïne uit te moorden, als zijn inval daar een succes wordt. Forbidden Colours heeft in samenwerking met partnerorganisaties al meer dan 500 LHBTIQ+ vluchtelingen uit de Oekraïne een veilig onderkomen kunnen geven. Ook heeft Forbidden Colours via contacten bij onder meer de Europese Commissie druk uitgeoefend op Oekraïense grenswachten om transvrouwen niet bij de grens tegen te houden, als die nog als man geregistreerd staan en alszodanig verplicht in Oekraïne zouden moeten blijven.

Wethouder Kapteijns vroeg in zijn bijdrage aandacht voor het belang van verdraagzaamheid in de eigen omgeving. Het meermaals weghalen van de regenboogvlag uit het Haagse Huygenspark in de afgelopen maanden noemde hij: “Laf en verwerpelijk, maar ook een zwaktebod van wie weet dat zijn angst geen toekomst heeft.” Hij prees homo’s, lesbiennes, queers en anderen die zich niet langer laten intimideren door de haat, maar zich steeds meer manifesteren in de samenleving. “Als gemeente en gemeenschap laten we zien dat verdraagzaamheid overwint.”, aldus de wethouder.

Voorzitter Romke Verf verwees naar de oprichting van Roze in Blauw, inmiddels 25 jaar geleden: “Een netwerk als het onze blijft nodig, want diversiteit blijft altijd aandacht vragen.” Ook blikte hij terug op de rol van de Politie in de Tweede Wereldoorlog: “De bezetter rekende destijds in sterke mate op de medewerking van de politie. De keuzes die hierin helaas zijn gemaakt hebben in veel gevallen veel leed veroorzaakt onder diverse bevolkingsgroepen.” Hij stelt zichzelf dan ook regelmatig de vraag: Kan ik me nog vinden in de maatschappelijke opdracht van de politie in onze tijd? “Mijn antwoord is: Een politie die verbinding zoekt, opkomt voor gelijke rechten, die kwetsbaren beschermt, daar kan ik me als roze politieman in vinden. Dit werk wil ik blijven doen, waakzaam en dienstbaar aan de vrijheid bevochten door de mensen die we vandaag herdenken.”

Programma 4 mei herdenking Internationaal Homomonument

Verzamelen om 19:15

Start programma om 19.30

De 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag staat dit jaar in het teken van “Verbinden van verscheidenheid in internationaal perspectief”. Van daaruit staan we onder meer stil bij de oorlog in Oekraïne. Rémy Bonny van Forbidden Colors Brussel zal ingaan op de situatie van LHBTIQ+ in relatie tot het conflict in Oekraïne.

Romke Verf van Roze in Blauw Haaglanden spreekt vervolgens over hoe hij deze herdenking als politieman beleeft. Hij zal aandacht besteden aan de rol van de politie in de samenleving, ook tegen het licht van de Tweede Wereldoorlog.

Wethouder Arjen Kapteijns zal namens de gemeente Den Haag aandacht schenken aan de situatie van de LHBTIQ+ gemeenschap ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en vandaag de dag in onze stad.

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus zullen er bloemen worden gelegd door verschillende autoriteiten en organisaties uit onze gemeenschap.

Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en stil te staan bij hen die vielen voor onze vrijheid en de strijd om acceptatie en erkenning van LHBTIQ+ overal ter wereld, op elke plaats in de geschiedenis.

De herdenking komt tot stand met subsidie van de gemeente Den Haag.

Plaats: Laan van Reagan en Gorbatsjov, nabij de Koekamp en Centraal Station Den Haag

Tijd vanaf 19.30 (graag 19.15 aanwezig zijn)

Einde herdenking: rond 20.30.

De herdenking is live te volgen via ons YouTube kanaal: https://youtu.be/_fqjPSKFhIc

Na de herdenking is iedereen uitgenodigd om bij COC Haaglanden aan het Scheveningseveer nr 7 na te praten en iets te komen drinken.

 

4 mei 2021: Trompettist Patrice Boileau bij het Internationaal Homomonument

4 mei dodenherdenking bij Internationaal Homomonument

29 maart 2022 — Na twee vorige online herdenkingen in verband met corona zal er op 4 mei 2022 weer een fysieke dodenherdenking plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument aan de Koekamp in Den Haag.

Op het grasveld naast de Koningstunnel worden weer honderden mensen verwacht. Samen zullen we stilstaan bij de offers voor onze vrijheid en gelijke rechten en in het bijzonder bij de vervolging en onderdrukking van LHBTIQ+ personen, wereldwijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog en tot op de dag van vandaag. Dit jaar is het thema van der herdenking “Vrijheid in verbondenheid in internationaal perspectief”. Vanuit dat thema zal onder meer worden stilgestaan bij de actuele situatie in stad en wereld.

Het programma start 4 mei om 19:30. Bezoekers kunnen enkele toespraken verwachten, muzikale omlijsting en om acht uur twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus. Daarna zijn organisaties uitgenodigd om bloemen te leggen bij het monument en kunnen aanwezigen defileren langs het monument

Wethouder Arjen Kapteijns van Emancipatie zal namens de gemeente Den Haag aanwezig zijn. Voor het eerst zal er ook een live online uitzending worden verzorgd. Een gebaren tolk zal aanwezig zijn. De inhoud van het programma en sprekers worden nader bekendgemaakt. Wij danken de gemeente Den Haag voor het verlenen van de subsidie voor deze herdenking.

* UPDATE: programma 4 mei 2022 met link naar de live stream op 4 mei

Transgender Gedenkdag: Geweld tegen trans personen neemt wereldwijd toe

20 november 2021,

Elk jaar staan we op 20 november stil bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Ook is dit een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Den Haag. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minstens 375 trans personen door geweld om het leven gekomen. Zeven procent meer dan vorig jaar.

“Wereldwijd hebben mensen die niet voldoen aan de gendernorm te maken met uitsluiting en discriminatie. Het is onbeschrijfelijk, wat deze mensen meemaken. Het is schokkend om te zien dat het aantal geweldsdelicten tegen trans personen wederom is toegenomen. Dit moeten wij niet accepteren. Iedere transmoord is er één te veel”, aldus de Haagse wethouder Arjen Kapteijns (Emancipatie).

De cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe. Het afgelopen jaar telt het hoogste aantal moorden sinds de cijfers worden bijgehouden. Veel slachtoffers komen niet terug in de statistieken omdat niemand hun dood rapporteert. Ook zelfdoding, een veel voorkomende doodsoorzaak onder trans personen, is niet meegerekend in de cijfers.

“Op Internationale Transgender Gedenkdag gaan ieder jaar mijn gedachten terug naar 28 maart 2007. Die dag werd in Den Haag op het Spui Henriëtte Wiersinga, een transgender, maar ook een ‘paradijsvogel’ in elkaar geslagen. Een paar weken later overleed zij aan haar verwondingen”, zegt Renate den Heijer, ambassadeur Transgender Netwerk Nederland. 

Door het hijsen van de transgendervlag voor het Haagse stadhuis, stadsdeelkantoren, de Hofvijver en bij het Internationaal Homomonument op de Transgender Gedenkdag vraagt wethouder Kapteijns aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Sander van der Eijk van Stichting Internationaal Homomonument: “De gemeente hijst vandaag voor het eerst de transvlag bij het Internationaal Homomonument. Dat gebaar waarderen we zeer. Het Internationaal Homomonument is er ook voor de transcommunity. Het geweld tegen transpersonen wereldwijd vraagt onze aandacht. Het stemt tot nadenken, juist nu er ook in ons land vanuit politiek en geloof vaak negatiever over transgender mensen en genderdiversiteit gesproken wordt. We moeten op dit punt waakzaam zijn, ook in Nederland.”

Veiligheid, werk en gezondheid
Genderdiverse personen hebben meer dan gemiddeld met discriminatie en geweld te maken. 43% van de trans personen maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee. En veel transpersonen worden regelmatig uitgescholden, nageroepen of belachelijk gemaakt in de openbare ruimte.
Transgender mensen blijken veel vaker dan de algemene beroepsbevolking werkloos te zijn. Ondanks het feit dat ruim 40% van de trans personen een hoog opleidingsniveau heeft, heeft bijna driekwart een laag inkomen. Transgender personen kampen met veel eenzaamheid, gezondheidsproblemen, psychische problemen en zelfdoding, waarbij transfobie een belangrijke rol speelt. Het suïcide cijfer onder deze bevolkingsgroep ligt al jaren een stuk hoger dan andere Nederlanders. Ongeveer 21% van de trans mensen heeft al een keer een poging tot zelfdoding ondernomen. 69% heeft het wel eens overwogen.


Internationale Transgender Gedenkdag
De internationale Transgender Gedenkdag is in 1999 bedacht door Gwendolyn Ann Smith, een trans vrouw. De eerste bijeenkomst werd georganiseerd om de moord op Rita Hester te herdenken. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een bijeenkomst die jaarlijks plaatsvindt in zo’n 185 steden in meer dan 20 landen.

Op de website van Transgender Europe kunt u meer actuele informatie vinden over dit onderwerp: TvT TMM update • Trans Day of Remembrance 2021


Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl — 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk — Zie voor meer informatie: www.113.nl


Wethouder Arjen Kapteijns en raadslid Marije Mostert hijsen de Trans Pride vlag bij het Internationaal Homomonument. (20-11-2021, foto: Vijay Jitan)

Wethouder Kapteijns hijst transgendervlag ook bij Internationaal Homomonument

Op 20 november wordt wereldwijd stilgestaan bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar om het leven zijn gebracht, Transgender Gedenkdag. Sinds vorig jaar vielen 375 dodelijke slachtoffers wereldwijd, zo maakte Transgender Europe onlangs bekend. Dat is hoogste aantal sinds in 2008 begonnen werd om dit aantal bij te houden. Transgender Gedenkdag is ook een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Den Haag.

De gemeente Den Haag vlagt dit jaar voor het eerst bij het Internationaal Homomonument op deze dag. Door het hijsen van de transgendervlag voor het Haagse stadhuis, stadsdeelkantoren, de Hofvijver en bij het Internationaal Homomonument op de Transgender Gedenkdag vraagt wethouder Kapteijns aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Wethouder Kapteijns zal de vlag bij het Internationaal Homomonument zaterdagochtend om 09:30 hijsen.

De kleuren van de Trans Pride vlag

Pride Photo Tentoonstelling bij Internationaal Homomonument

19 oktober 2021,

Bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is de LHBTQI+ Pride Photo Tentoonstelling geopend door de Haagse wethouder Arjen Kapteijn van Emancipatie. Op twintig grote panelen wordt een selectie uit 2.500 ingezonden foto’s getoond, die uit veertig landen werden ingezonden. De foto’s gaan over dringende thema’s, zoals eenzaamheid bij oudere LHBTQI+ personen, geweld tegen transgender personen, LHBTQI+ vluchtelingenproblematiek en Black Lives Matter. De tentoonstelling wil bezoekers ook confronteren met eigen vooroordelen en aannames. Op de panelen worden in korte teksten de thema’s toegelicht en voor meer informatie kan een QR-code worden gescanned en soms een geluidsfragment worden beluisterd. De buitenlocatie werd gekozen in verband met de Corona pandemie. De tentoonstelling is 24/7 gratis te bezoeken en duurt tot 11 november 2021. 

Foto: Gijs Stork

Internationaal Homomonument beklad

Maandag 27 september 2021,

Vandaag is ontdekt dat het Internationaal Homomonument is beklad met teksten en tekeningen. Aan drie zijden is van de grond tot circa twee meter hoogte sprake van bekladding. Uit verklaringen van voorbijgangers is duidelijk geworden dat dit moet zijn gebeurd tussen afgelopen zondagmiddag en maandagmiddag. Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag heeft aangifte gedaan en melding bij de gemeente.

Het bestuur betreurt deze respectloze daad ten zeerste: “Het Internationaal Homomonument is een plaats waar onderdrukte en vervolgde LHBTIQ+’ers, waar ook ter wereld, worden herdacht. Het is ook een officiële herdenkingsplek van de gemeente Den Haag. In de afgelopen jaren was al enkele malen sprake van minder omvangrijk vandalisme, dat telkens werd hersteld. Mensen komen tegenwoordig ook naar het monument om daar overleden geliefden te herdenken, of om stil te staan bij het feit dat Nederland een land is waar je als LHBTIQ+’er relatief vrij bent om jezelf te kunnen zijn, hoewel ook daar nog veel beter moet. Regelmatig worden er bloemen gelegd. Helaas is de sfeer er niet zo ontspannen meer als een aantal jaren geleden. Zo is er bijna dagelijks sprake van rondhangende en slapende daklozen, die soms bezoekers afschrikken. Het bestuur begrijpt de problematiek van dakloos zijn, maar vind sociale veiligheid bij het monument ook belangrijk. Wij roepen de gemeente Den Haag op om na te denken hoe bezoekers met een veilig gevoel deze plek kunnen blijven bezoeken. Laat deze plek symbool staan voor acceptatie en vrijheid.”

 

Regenboogbank geplaatst

19 juli 2021- Regenboogbank bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Daar staat het, als uit het niets verschenen, een bank in de kleuren van de regenboog. Een geschenk van de gemeente Den Haag, welk ertoe bijdraagt dat het een beter herkenbare plek wordt voor onze LHBTIQ+ community.

Regenboogbank

 

Gesprek over vrijheid en acceptatie na 75 jaar nog steeds hard nodig

Den Haag, 4 mei 2021,

Op de foto’s: Wethouder Bert van Alphen met bloemen bij het monument. (foto’s: ©Valéry Kuipers)

‘Er is zeker een verband tussen de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van internationale mensenrechten. Daar is veel goeds uit voortgekomen voor gelijke behandeling en LHBTI-rechten. Maar de vrijheid van de een betekent ook iets voor die van de ander. Daar moet het gesprek over plaatsvinden en dat is nog steeds hard nodig.’ Dat zei Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, ter gelegenheid van de 4 mei-herdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Zij benadrukte het belang om discriminatie te melden.

Link naar het videoverslag van de herdenking

Van Dooijeweert kondigde in haar bijdrage aan dat het thema van de MensenrechtenMens-prijs dit jaar ‘verbod op racisme’ is. Deze prijs wordt jaarlijks door het College voor de Rechten van de Mens uitgereikt op 10 december, de internationale mensenrechtendag, aan mensen en organisaties die zich inspannen voor mensenrechtenUitsluiting en discriminatie vanwege kleur of afkomst is in wezen net zo onrechtvaardig als vanwege iemands geaardheid.’ legt zij uit. ‘Daarom is het ook zo belangrijk om de overheid te blijven aanspreken op institutioneel racisme.’

Naast Van Dooijeweert spraken Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support en Ricardo Lemmer van Black Queer Holland. De Haagse wethouder Bert van Alphen (Emancipatie) las ‘Een gedicht voor David’ van Jan-Simon Minkema voor. Daarna was te zien hoe hij vanmorgen bloemen legde bij het Internationaal Homomonument nabij Den Haag Centraal. Hier wordt jaarlijks in het bijzonder stilgestaan bij de slachtoffers van de homovervolging en de roze verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Daaraan wordt verbonden de strijd voor acceptatie en tolerantie van LHBTIQ+ in Nederland en waar ook ter wereld. Ook COC Haaglanden en diverse ander LHBTIQ+ organisaties legden in de loop van de dag bloemen bij het monument. De gemeente Den Haag maakt de herdenking mede mogelijk.

Sandro Kortekaas, onlangs genomineerd voor de landelijke Jos Brinkprijs, reflecteerde in zijn bijdrage op de Tweede Wereldoorlog en wat dit ons vandaag zegt. Hij las voor uit brieven voor van LHBTI-vluchtelingen in Nederland. ‘Zij komen naar Nederland in de hoop op bescherming en vrijheid. Maar dan komen ze terecht in een onveilige asielopvang met veel homohaat en anti-homogeweld. Vaak noodgedwongen gaan ze terug in de kast’ vertelde hij. ‘En dan vraag ik me af: wat heeft de geschiedenis ons geleerd?’ Kortekaas wees verder op ingewikkelde procedures bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De beoordeling van seksuele geaardheid laat, ondanks enkele verbeteringen, in de praktijk nog steeds te wensen over. Kortekaas hierover: ‘De IND blijft teveel en te lang twijfelen en gelooft hen niet. LHBTI-vluchtelingen worden dan onterecht afgewezen en komen op straat. Ze zijn dan vaak echt wanhopig. Maar ik blijf zeggen: Geef niet op! Blijf geloven in jezelf!’

De laatste spreker was Ricardo Lemmer van Black Queer Holland. Hij wees op het universele belang van herdenken en het leren van de fouten van mensheid uit het verleden. Hij nodigde met name geestelijk leiders van alle gezindte uit om de dialoog over acceptatie van LHBTIQ+ aan te gaan: ‘Met name bij hen ligt de sleutel om traditionele patronen te doorbreken. Er zijn nieuwe inzichten over de interpretatie van heilige boeken. Via hen kan een stukje vrijheid en emancipatie ontstaan.’

Van Dooijeweert sprak nog haar zorg uit over de acceptatie van jonge LHBTIQ+. ‘Onlangs las ik over jonge mensen die er niet met hun ouders durven praten. Dan schrik ik en dan ben ik teleurgesteld en ik ben ook echt wel bezorgd!’ Zij vertelde dat dit vijftig jaar geleden bij een van haar beste vrienden ook al speelde. ‘Het antwoord van zijn strenggelovige ouders was destijds: “Wie van jou houdt is hier welkom”. Gelukkig maar. Zo kan het dus ook’.

Als hartenwens voor de mensenrechten noemde Van Dooijeweert ten slotte, dat de Algemene wet gelijke behandeling ook in Caribisch Nederland moet gelden: ‘Iedereen die wel eens op Bonaire, Sint Eustacius of Saba is geweest, weet hoe belangrijk dat voor de LHBTIQ+-community daar is.

 

 

 

 


Tekst: Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

Privacyverklaring

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag, Postadres Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: IHDH

Postadres: Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, Nederland

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. De secretaris is te bereiken via secretaris@ihdh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ihdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van onze betalingen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag) tussen zit. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: kantoorsoftware voor tekstverwerking, digitaal rekenblad-programma, emailcorespondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die wij verwerken: drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit absoluut nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn ons ervan bewust dat privacy bescherming biedt voor personen die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit worden onderdrukt of vervolgd. Wij verstrekken bijvoorbeeld geen gegevens van personen die ons algemene vragen stellen over (de uitvoering van) onze statutaire taken en doelstellingen, zoals de organisatie van een bijeenkomst, herdenking, evenement of belangenbehartiging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij volgen u niet op het internet en wij verkopen geen data. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen voor onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ihdh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via secretaris@ihdh.nl