Transgender Gedenkdag: Geweld tegen trans personen neemt wereldwijd toe

20 november 2021,

Elk jaar staan we op 20 november stil bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Ook is dit een moment om aandacht te besteden aan alle transgender personen die te maken krijgen met geweld, ook in Den Haag. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minstens 375 trans personen door geweld om het leven gekomen. Zeven procent meer dan vorig jaar.

“Wereldwijd hebben mensen die niet voldoen aan de gendernorm te maken met uitsluiting en discriminatie. Het is onbeschrijfelijk, wat deze mensen meemaken. Het is schokkend om te zien dat het aantal geweldsdelicten tegen trans personen wederom is toegenomen. Dit moeten wij niet accepteren. Iedere transmoord is er één te veel”, aldus de Haagse wethouder Arjen Kapteijns (Emancipatie).

De cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe. Het afgelopen jaar telt het hoogste aantal moorden sinds de cijfers worden bijgehouden. Veel slachtoffers komen niet terug in de statistieken omdat niemand hun dood rapporteert. Ook zelfdoding, een veel voorkomende doodsoorzaak onder trans personen, is niet meegerekend in de cijfers.

“Op Internationale Transgender Gedenkdag gaan ieder jaar mijn gedachten terug naar 28 maart 2007. Die dag werd in Den Haag op het Spui Henriëtte Wiersinga, een transgender, maar ook een ‘paradijsvogel’ in elkaar geslagen. Een paar weken later overleed zij aan haar verwondingen”, zegt Renate den Heijer, ambassadeur Transgender Netwerk Nederland. 

Door het hijsen van de transgendervlag voor het Haagse stadhuis, stadsdeelkantoren, de Hofvijver en bij het Internationaal Homomonument op de Transgender Gedenkdag vraagt wethouder Kapteijns aandacht voor transfobie, de verschillen in genderidentiteit, de emancipatie van trans personen en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Sander van der Eijk van Stichting Internationaal Homomonument: “De gemeente hijst vandaag voor het eerst de transvlag bij het Internationaal Homomonument. Dat gebaar waarderen we zeer. Het Internationaal Homomonument is er ook voor de transcommunity. Het geweld tegen transpersonen wereldwijd vraagt onze aandacht. Het stemt tot nadenken, juist nu er ook in ons land vanuit politiek en geloof vaak negatiever over transgender mensen en genderdiversiteit gesproken wordt. We moeten op dit punt waakzaam zijn, ook in Nederland.”

Veiligheid, werk en gezondheid
Genderdiverse personen hebben meer dan gemiddeld met discriminatie en geweld te maken. 43% van de trans personen maakt jaarlijks (discriminatoir) geweld mee. En veel transpersonen worden regelmatig uitgescholden, nageroepen of belachelijk gemaakt in de openbare ruimte.
Transgender mensen blijken veel vaker dan de algemene beroepsbevolking werkloos te zijn. Ondanks het feit dat ruim 40% van de trans personen een hoog opleidingsniveau heeft, heeft bijna driekwart een laag inkomen. Transgender personen kampen met veel eenzaamheid, gezondheidsproblemen, psychische problemen en zelfdoding, waarbij transfobie een belangrijke rol speelt. Het suïcide cijfer onder deze bevolkingsgroep ligt al jaren een stuk hoger dan andere Nederlanders. Ongeveer 21% van de trans mensen heeft al een keer een poging tot zelfdoding ondernomen. 69% heeft het wel eens overwogen.


Internationale Transgender Gedenkdag
De internationale Transgender Gedenkdag is in 1999 bedacht door Gwendolyn Ann Smith, een trans vrouw. De eerste bijeenkomst werd georganiseerd om de moord op Rita Hester te herdenken. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een bijeenkomst die jaarlijks plaatsvindt in zo’n 185 steden in meer dan 20 landen.

Op de website van Transgender Europe kunt u meer actuele informatie vinden over dit onderwerp: TvT TMM update • Trans Day of Remembrance 2021


Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl — 24/7 bereikbaar, anoniem en vertrouwelijk — Zie voor meer informatie: www.113.nl


Wethouder Arjen Kapteijns en raadslid Marije Mostert hijsen de Trans Pride vlag bij het Internationaal Homomonument. (20-11-2021, foto: Vijay Jitan)