4 mei 2020

Op de Wereldoorlogen na, is er de afgelopen 100 jaar geen schokkender en ingrijpender gebeurtenis geweest dan de Corona pandemie die de gehele wereld getroffen heeft.

Nu een fysieke ceremonie bij het Monument niet mogelijk is heeft de stichting Internationaal Homomonument voor een digitale ceremonie gekozen, om op deze wijze toch de mensen die dit jaar genodigd waren om te spreken, hun verhaal te laten doen middels een video opname.

Het is bijzonder te zien hoeveel moeite er door de sprekers is genomen om hun verhaal van 75 Jaar Vrijheid te vertellen.   Lees verder …

Videoboodschappen:

Peter Scheffer is voorzitter van LHBTI belangenorganisatie COC Haaglanden en spreekt over enerzijds de voortdurende vervolging van LHBTI mensen in andere landen en anderzijds het verwerven van gelijke rechten in Nederland.

Frans Leidelmeijer werd in 1942 geboren te Bandoeng. Hij is auteur en kunstdeskundige. Hij spreekt over de homovervolging eind jaren dertig in toenmalig Nederlands-Indië en geeft een persoonlijke getuigenis over zijn leven.

Eind vorig jaar bracht wethouder Bert van Alphen met een groep leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep een bezoek aan Auschwitz. Zij werden diep geraakt door de massamoord op Joden, Sinti, Roma en homoseksuelen. Het gedicht ‘De Rechtelozen’ van Karel F. van Reijm draagt Bert van Alphen (emancipatie, gemeente Den Haag) aan hen op.

Bidjai Jagroep is projectleider gendergelijkheid bij stichting Vobis en zet zich in voor LHBTI mensen met een Hindostaanse achtergrond. Hij spreekt onder meer over acceptatie van LHBTI mensen.

Anysha Bharos is coördinator bij The Hang-Out 070, een ontmoetingsplek voor Haagse LHBTI jongeren. Zij spreekt over in vrijheid veilig samen kunnen komen.