Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is de drijvende kracht geweest achter de realisering van het Homomonument in Den Haag. De Haagse LHBT gemeenschap heeft de stichting in 1987 opgericht voor dit doel. Meer geschiedenis …

Sinds de onthulling van het monument in november 1993 wordt jaarlijks op 4 mei een herdenking georganiseerd ter nagedachtenis van de LHBT’ers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Daaraan zijn al vanaf het begin actuele thema’s toegevoegd inzake LHBT-emancipatie. De verplaatsing van het gedenkteken in 2015 naar de huidige, beter geschikte locatie, heeft  geleid tot toenemende belangstelling om aanwezig te zijn bij de 4 mei ceremonie bij het monument.

Dit jaar, 2019, vond de 4 mei ceremonie al weer 25 jaar plaats. Om deze gedenkwaardige aangelegenheid te onderstrepen was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw Ingrid van Engelshoven, bij de ceremonie aanwezig aanwezig als gastspreker. Meer hierover …

De komende jaren zal Stichting Internationaal Homomonument Den Haag eraan blijven werken om het monument nog verder te verbinden met de LHBTI-community, zodat het voor meer groepen mensen gaat leven.