Auteursrechten

Voor zover het voor ons redelijkerwijs mogelijk is om dit te doen, pogen wij om vóór publicatie na te gaan of er op tekst- en beeldmateriaal op deze website auteursrechten rusten, zodat voor het verkrijgen van toestemming contact kan worden opgenomen met rechthebbenden. Indien een bezitter van een auteursrecht meent dat wij materiaal op onze website hebben staan dat niet onder de onderstaande licentie mag worden gedeeld, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Wij hechten belang aan het vrij (kunnen) delen van informatie. Alle tekst- en beeldmateriaal op deze website wordt daarom gepubliceerd onder de licentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 (CC-BY-SA 3.0), zoals opgesteld door de non-profit organisatie Creative Commons. Wij zijn daarbij echter afhankelijk van de medewerking van auteurs. Indien er op de website sprake is van niet-vrij te gebruiken materiaal, staat dit bij het materiaal expliciet vermeldt. Staat er niks vermeldt, dan geldt het onderstaande:

Je bent vrij om:

  • het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken – te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
    voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

De juridische tekst van deze licentie staat hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Bronvermelding

Indien deze website wordt geciteerd, stellen wij het op prijs dat als bron wordt vermeldt: Stichting Internationaal Homomonument Den Haag