Internationale Transgender Gedenkdag herdacht

Den Haag, 18 november 2022

Op zondag 20 november wordt vanaf 14:00 de Internationale Transgender Gedenkdag herdacht bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Deze dag gedenkt 327 transgender en genderdiverse mensen die dit jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Deze cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe (zie onder). De gemeente Den Haag hijst deze dag onder meer bij gemeentelijke gebouwen en de Hofvijver de blauw-roze-witte Transgendervlag.


De herdenking bij het Internationaal Homomonument is een initiatief van The Hang-Out 070 en Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Ook SHOP46, het Haagse kennis- en expertisecentrum over sekswerk en mensenhandel is betrokken bij de herdenking. De herdenking wordt live gestreamd via het Youtubekanaal van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Tijdens de herdenking zal de transvlag bij het monument halfstok worden gehesen. Deelnemers worden uitgenodigd om een kaarsje te branden of bloemen mee te nemen voor de slachtoffers van transfoob geweld.


Sprekers tijdens de herdenking zijn Maaite (SHOP46) en Bo (The Hang-out070). Spoken word artiest Kalib Batta sluit de herdenking af met een spoken word bijdrage. De herdenking wordt geopend door Riyaz van Wegberg (Hang-Out 070) en Sander van der Eijk (Stichting Internationaal Homomonument). Na afloop zullen de deelnemers langs SHOP46 lopen en elkaar treffen in Hangout-070. De voertalen zijn Engels en Nederlands.


De Internationale Transgender Gedenkdag, alias Transgender Day of Remembrance (TDoR), vindt jaarlijks plaats op 20 november. Op deze dag wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie. Ook wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders en genderdiverse personen. In maar liefst 185 steden in meer dan 20 landen wordt hierbij stilgestaan.


Het Internationaal Homomonument Den Haag bevindt zich op de Koekamp, nabij Den Haag Centraal (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Dit monument gedenkt alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, queers en intersekse personen, waar ook ter wereld, die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit.

De livestream is te volgen via de volgende link: https://youtu.be/M3ieT9Mh9uA  

De cijfers over geweld tegen trans- en genderdiverse cijfers zijn te vinden via: https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2022/ 

 

 

 

Indrukwekkende herdenking 4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei 2018 was het twee minuten stil bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Ongeveer 300 deelnemers stonden stil bij de vervolgden en gevallenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Op een zonovergoten vredige plek bij de Koekamp, waar stad en natuur elkaar raken, werd stil gestaan bij de mensenrechten die nog altijd onder druk staan. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, riep op tot het elkaar steunen om samen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Gevolmachtigd ambassadeur van Canada, Sabine Nölke, wees op de grondwet van Canada waarin bescherming tegen homodiscriminatie is vastgelegd. Het klinkt bureaucratisch, zo zei Nölke, als we praten over wetten en regels waarmee we verdergaand zullen bijdragen aan gelijke rechten. Deze regels zijn echter nodig om gelijke behandeling te stimuleren. Nölke, bekend om haar grote betrokkenheid bij LHBTI’s, legde samen met haar dochter een eerste krans.

Verschillende organisaties en personen legden bloemen bij het monument, dat roze omhoog rijkt naar bevrijding.