Mensenrechtenactivisten in landen waar homoseksualiteit strafbaar is vaak de pineut

“LHBTIQ+-personen in Armenië zitten in een lastig parket, maar in veel andere landen is homoseksualiteit strafbaar. Openlijk spreken over je seksuele identiteit leidt daar tot gevangenisstraffen, of zelfs de dood. Mensenrechtenactvisten die dat aan de kaak stellen worden vaak tegengewerkt door autoriteiten, wat hun belangrijke werk moeilijk maakt.” Dat zei Mamikon Hovspeyan, voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan vandaag tijdens de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Hij kreeg bijval van de Haagse wethouder Mariëlle Vavier en voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden. De livestream is terug te zien via Youtube door te klikken op deze LINK

Mamikon, tijdelijk in Nederland is in het kader van het wereldwijde Shelter Cityprogramma van Justice and Peace, was door Stichting Internationaal Homomonument uitgenodigd om te spreken over het thema ‘Leven met oorlog, strijden in vrede.’ Hij noemde het een grote eer om bij het monument te mogen spreken ter gelegenheid van Dodenherdenking. Hij was onlangs nog te zien in de documentaire ‘Fight or Flight’ op NPO3 (Klik HIER voor een fragment.)

Hij eindigde zijn speech met een oproep om de Nationale Herdenking niet alleen te gebruiken om stil te staan bij wie voor ooit voor onze vrijheden hebben gestreden, maar ook om in het heden op te komen voor de rechten van elke individu, ongeacht diens genderidenteit of seksuele voorkeur, waar ook ter wereld. “Alleen zo kunnen we samen werken aan een wereld waarin iedereen vrijuit en zonder angst kan leven. Alleen samen kunnen we een wereld scheppen, waarin ieder mens gewaardeerd en gevierd wordt voor wie hij is.”

Mamikon wees er verder op dat de oorlog in Armenië er voor heeft gezorgd dat hervormingen om rechtspositie van LHBTIQ+ te verbeteren steeds worden uitgesteld. “Het is niet het goede moment”, hoort hij vaak. Hij wees er in zijn speech op dat in Armenië vorige week nog een politie-inval plaatsvond in een queervriendelijk club.

Wethouder Vavier dankte Mamikon in haar speech voor zijn inzet voor queerrechten in Armenië. “Den Haag staat als stad van Recht en Vrede achter de strijd van activisten als Mamikon. Daarom is Den Haag ook Shelter City. Wij bieden hen veiligheid, rust, steun en inspiratie. Ik roep iedereen op om solidair te zijn met mensen die vechten voor de rechten van queers, waar ook ter wereld.” De wethouder zei verder de Tweede Wereldoorlog te zien als een confronterende les. “Blijf waakzaam, want leven in vrede en vrijheid is niet vanzelfsprekend en haat en oorlog kunnen altijd overal de kop op steken.”

Ook COC-voorzitter Marion Tahapary-Keislair waarschuwde in haar bijdrage erop dat de tolerantie in onze Nederlandse samenleving onder druk staat. Ze refereerde onder andere aan de situatie onlangs in Eindhoven, waar COC-jongeren onlangs belaagd werden en antihomospreekkoren in voetbalstadions en de negatieve reactie op de voorleesmiddag door drags. “Laten we in gezamenlijkheid herdenken in deze internationale stad van recht en vrede. Opdat we aandacht houden voor elkaar, opdat we samen sterk staan en mogen blijven houden van elkaar.”

Tijdens de herdenking werden de namen genoemd van roze verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog: Frieda Bellinfante, Ru Paré, Niek Engelschman, Sjoerd Bakker en Willem Arondeus. Hun verzetswerk blijft vaak onderbelicht en verdient aandacht. Marion Tahapary-Keislair wees er op dat op 18 september 1942, vorig jaar 80 jaar geleden, een van de grootste massamoordacties plaatsvond tegen rozedriehoeksgevangen in het toenmalige concentratiekamp Sachsenhausen. “200 van hen werden die dag op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht. De link met de huidige tijd is dat we moeten voorkomen ooit nog dezelfde kant op te gaan. Elkaar daadwerkelijk als gelijke behandelen vergt voortdurende aandacht”, aldus Marion.

 

Programmaboekje 4 mei 2023

Klik HIER voor het programmaboekje van de Dodenherdeling 4 mei 2023 bij het Internationaal Homomonument Den Haag.

Toegankelijkheid: Er is een gebarentolk aanwezig en een live-ondertiteling terplaatse. Ook de livestream via het YouTubekanaal van Stichting Internationaal Homomonument wordt live ondertiteld.

Herdenken ook in de toekomst mogelijk maken? Steun dan de activiteiten van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag met een vrijwillige donatie op rekening NLINGB0004475979. Dit kan door te klikken op deze tijdelijke LINK.   

Vooraankondiging 4 mei herdenking 2023

 

 

‘Leven met oorlog, strijden in vrede’. Dat is het thema van de Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag op 4 mei aanstaande vanaf 19:30. Vanuit de Gemeente Den Haag zal de Haagse wethouder Mariëlle Vavier het woord voeren. Vanuit internationaal perspectief spreekt de Armeense queeractivist Mamikon, die in Nederland verblijft in het kader van Shelter City. Ook voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden spreekt tijdens de herdenking. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag.

Thema ‘Leven met oorlog, strijden in vrede’- Dit thema is niet alleen actueel in Nederland, maar ook internationaal. Op veel plekken in de wereld worden LHBTIQ+ personen maatschappelijk niet geaccepteerd, gediscrimineerd, onderdrukt of zelfs vervolgd. Hoe kunnen we in vrede strijden voor blijvende gelijkwaardigheid in Nederland en solidariteit tonen met onderdrukten elders op de wereld? Wat kunnen we leren uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog over het wezen van gelijkwaardigheid en tolerantie? De vreedzame strijd voor gelijkwaardigheid verdient blijvende aandacht, zelfs in ons eigen Den Haag en omringende gemeenten.

Programma herdenking – Voorafgaand aan de 2 minuten stilte zal de Haagse Wethouder Mariëlle Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) ingaan op de rol van Den Haag als internationale stad van recht en vrede. Tevens zal voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden stilstaan bij het belang van herdenken in deze tijd en in deze stad. Daarbij verbindt zij het thema met de community in onze regio.

De Armeense queeractivist Mamikon is uitgenodigd om zijn ervaringen te delen over het leven van LHBTIQ+ in Armenië. Hoewel homoseksualiteit in Armenië sinds 2003 niet meer strafbaar is, is er veel te winnen op het gebied van rechtsbescherming. Homoseksualiteit blijft vooral een taboeonderwerp in de Armeense samenleving, wat uitsluiting en discriminatie tot gevolg kan hebben. Mamikon is voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan. Hij verblijft tijdelijk in Nederland in het kader van The Hague Shelter City. Dit project is bedoeld om mensenrechtenactivisten van over de hele wereld tijdelijk op te vangen en toe te rusten voor hun belangrijke werk. Zijn bijdrage zal in het Engels zijn.

Tijdens de herdenking zal een eredetachement van Roze in Blauw van Politie eenheid Haaglanden zich opstellen bij het monument. Een gecombineerd koor zal liederen ten gehore brengen en zo de herdenking muzikaal omlijsten. Het koor onder leiding van Marc Hermsen bestaat uit leden van Haags Homomannenkoor Vox Rosa en Vrouwenkoor De Heksenketel en wordt op de piano begeleid door Gianmarco Monetti. De Last Post (taptoesignaal) wordt dit jaar verzorgd door Ólafur Elliði.

Na de twee minuten stilte zullen diverse organisaties en autoriteiten bloemen leggen bij het monument. De herdenking is rond 20:30 afgelopen. We verzamelen van 19:15. 

Na afloop van de herdenking is iedereen door COC-Haaglanden uitgenodigd om samen op verhaal te komen in het COC-café, Scheveningseveer 7, Den Haag. 

Locatie – Het Internationaal Homomonument bevindt zich nabij het station Den Haag Centraal aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov, naast de grote Lindeboom op de Koekamp, tegenover de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst.

Streaming en toegankelijkheid – De herdenking wordt live gestreamd en ondertiteld op het Youtubekanaal ‘Internationaal Homomonument’. Er is een beperkt aantal zitplaatsen aanwezig voor genodigden en voor wie slecht ter been is. Voor mensen met een gehoorbeperking zal Mauricio de Kok van Roze Gebaar zorgen voor vertaling in gebarentaal. Ook wordt de herdenking voor het eerst live ondertiteld dankzij de inzet van het programma Open Politie. Terplaatse is een voorziening om de ondertiteling  live te volgen. 

Het monument – Het Internationaal Homomonument Den Haag gedenkt alle personen die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit, overal op de wereld, op elk moment in de geschiedenis en in het heden. Het monument gedenkt ook de wereldwijde inzet voor gelijkwaardigheid en acceptatie van LHBTIQ+

Jaarlijkse 4 mei herdenking – De herdenking bij het Internationaal Homomonument vindt jaarlijks plaats. Herdacht worden hen die vielen voor onze vrijheid sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan de slachtoffers van de homovervolging ten tijde van het naziregime en de dappere roze verzetsstrijders tijdens de bezetting van Nederland. Ook na de Tweede Wereldoorlog was de samenleving weinig ontvankelijk voor homorechten en -vrijheden en was nog inzet en dapperheid nodig van velen Ook zij verdienen een plek in de Nederlandse geschiedenis en vooral in de emancipatiegeschiedenis. Deze vreedzame strijd is en blijft helaas nodig. Ook dat benoemen we uitdrukkelijk op de herdenking van 4 mei.

Internationale Transgender Gedenkdag herdacht

Den Haag, 18 november 2022

Op zondag 20 november wordt vanaf 14:00 de Internationale Transgender Gedenkdag herdacht bij het Internationaal Homomonument Den Haag. Deze dag gedenkt 327 transgender en genderdiverse mensen die dit jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Deze cijfers werden onlangs gepubliceerd door de Europese organisatie Transgender Europe (zie onder). De gemeente Den Haag hijst deze dag onder meer bij gemeentelijke gebouwen en de Hofvijver de blauw-roze-witte Transgendervlag.


De herdenking bij het Internationaal Homomonument is een initiatief van The Hang-Out 070 en Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag. Ook SHOP46, het Haagse kennis- en expertisecentrum over sekswerk en mensenhandel is betrokken bij de herdenking. De herdenking wordt live gestreamd via het Youtubekanaal van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Tijdens de herdenking zal de transvlag bij het monument halfstok worden gehesen. Deelnemers worden uitgenodigd om een kaarsje te branden of bloemen mee te nemen voor de slachtoffers van transfoob geweld.


Sprekers tijdens de herdenking zijn Maaite (SHOP46) en Bo (The Hang-out070). Spoken word artiest Kalib Batta sluit de herdenking af met een spoken word bijdrage. De herdenking wordt geopend door Riyaz van Wegberg (Hang-Out 070) en Sander van der Eijk (Stichting Internationaal Homomonument). Na afloop zullen de deelnemers langs SHOP46 lopen en elkaar treffen in Hangout-070. De voertalen zijn Engels en Nederlands.


De Internationale Transgender Gedenkdag, alias Transgender Day of Remembrance (TDoR), vindt jaarlijks plaats op 20 november. Op deze dag wordt stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie. Ook wordt aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders en genderdiverse personen. In maar liefst 185 steden in meer dan 20 landen wordt hierbij stilgestaan.


Het Internationaal Homomonument Den Haag bevindt zich op de Koekamp, nabij Den Haag Centraal (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Dit monument gedenkt alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, queers en intersekse personen, waar ook ter wereld, die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of genderidentiteit.

De livestream is te volgen via de volgende link: https://youtu.be/M3ieT9Mh9uA  

De cijfers over geweld tegen trans- en genderdiverse cijfers zijn te vinden via: https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2022/ 

 

 

 

Indrukwekkende herdenking 4 mei 2018

Op vrijdag 4 mei 2018 was het twee minuten stil bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Ongeveer 300 deelnemers stonden stil bij de vervolgden en gevallenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Op een zonovergoten vredige plek bij de Koekamp, waar stad en natuur elkaar raken, werd stil gestaan bij de mensenrechten die nog altijd onder druk staan. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, riep op tot het elkaar steunen om samen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Gevolmachtigd ambassadeur van Canada, Sabine Nölke, wees op de grondwet van Canada waarin bescherming tegen homodiscriminatie is vastgelegd. Het klinkt bureaucratisch, zo zei Nölke, als we praten over wetten en regels waarmee we verdergaand zullen bijdragen aan gelijke rechten. Deze regels zijn echter nodig om gelijke behandeling te stimuleren. Nölke, bekend om haar grote betrokkenheid bij LHBTI’s, legde samen met haar dochter een eerste krans.

Verschillende organisaties en personen legden bloemen bij het monument, dat roze omhoog rijkt naar bevrijding.