Pride Walk 2019 bij Internationaal Homomonument

Op zaterdag 8 juni 2019 organiseert het COC Haaglanden in samenwerking met The Hague Pride voor de derde keer de Pride Walk The Hague. Het verzamel en vertrekpunt is bij het Internationaal Homomonument. De Pride Walk heeft als doel aandacht te vragen voor seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie.

The Hague Pride komt tevens met een nieuw onderdeel voor een Pride, namelijk de “Royal Rainbow Parade”. Een unieke bonte roze parade van koetsen die symbool staan voor Den Haag als koninklijke stad en daardoor kenmerkend zal zijn voor de Pride in Den Haag. De Parade zal op 8 juni starten vanaf het homomonument achter de Pride Walk en zijn weg volgen langs Haagse historische en internationaal bekende locaties.

Meer informatie is te vinden op de website van The Hague Pride

Pride Walk 2018

Ingrid van Engelshoven belooft voortdurende waakzaamheid voor LHBTI-rechten

Minister roept op tot dialoog en begrip, met respect en ruimte voor elkaar

Den Haag, 4 mei 2019

De herdenking op 4 mei 2019 was de vijfentwintigste bij het Internationaal Homomonument in Den Haag aan de Koekamp. Twee minutenstilte om acht uur ter nagedachtenis aan degenen die vielen voor onze vrijheid, voor LHBT’ers die vervolgd of onderdrukt werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en met nadruk óók voor alle LHBT’ers die sinds die tijd het slachtoffer zijn geworden van onrecht, waar ook ter wereld.

Zo’n 250 personen waren aanwezig bij de indrukwekkende ceremonie, waarin, omkleed met prachtige liederen door koren De Heksenketel, Vox Rosa en Mannenkoorts, twee toespraken werden gegeven door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door Harry Derksen, voorzitter van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Minister Ingrid van Engelshoven

Minister Van Engelshoven bracht in herinnering, dat ook ná de val van het nazi-regime in 1945, homo’s en lesbiennes werden opgepakt, vervolgd, en gediscrimineerd: „Er is weinig vernietigender voor de hoop, dan het moment waarop je denkt dat de verschrikking voorbij is… en dat niet zo blijkt te zijn.” en „In Nederland verdween homoseksualiteit pas in 1971 uit het Wetboek van Strafrecht.” De minister wees erop dat tegenwoordig in Oost-Europa en de Kaukasus geweld en intimidatie van LHBTI-personen nog aan de orde van de dag is. Van Engelshoven besloot dat de angst om jezelf te zijn pas geschiedenis is, wanneer niemand meer schrikt wanneer ‘ie de hand van z’n geliefde pakt.

We halen een gitzwarte periode voor de geest.
Door de bril van die donkere jaren bekijken we vandaag.
Dat doen we hier al 25 jaar.
En dat blijven we doen.
Ingrid van Engelshoven, 4 mei 2019

De voorzitter van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag, Harry Derksen, pleitte op deze memorabele vijfentwintigste herdenking eveneens voor een krachtiger dialoog binnen de samenleving. „Maatschappelijke acceptatie moeten we winnen door begrip te kweken bij hen, die nu dat begrip nog niet hebben.” Hoewel er is natuurlijk reden is tot blijdschap over de steun onder grote delen van de samenleving, zouden LHBTI’ers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om zelf meer bij te dragen, door zich uit te spreken over misstanden en ook zelf het gesprek aan te gaan met anderen. Over hun gedeelde belangen, zonder achterlating van degenen die zelf dat gevecht moeilijk aankunnen, omdat ze bijvoorbeeld te oud, of nog te jong zijn. „Meer uitgebreide voorlichting op scholen is een van de middelen om de dialoog met de jongeren aan te gaan, de groep die dat gesprek het meest nodig heeft.”

Derksen sloot af door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bedanken voor de in haar speech uitgesproken bereidwilligheid en steun, mede namens de regering, voor de LHBTI-gemeenschap in de voort­durende strijd voor maatschappelijke gelijkwaardigheid.

Verslag door Jurgen Schouten

LHBTI’ers moeten nog meer in dialoog met de samenleving

3 mei 2019,

Vijf en twintig jaar geleden was het een hoopvolle tijd. En dit monument was het symbool van onze emancipatiestrijd voor een betere toekomst. Nu, 25 jaar later, kunnen we constateren dat die verwachtingen in Nederland grotendeels ook zijn uitgekomen. Echter, de vrijheid om overal écht jezelf te kunnen zijn als LHBTI’er en volledig gelijkwaardig te kunnen leven, blijkt een voortdurende strijd; in Nederland en in andere landen. Gelijke rechten en vrijheden moeten daarbij niet alleen worden bevochten, maar moeten óók worden behouden. Dit alles vraagt om bewustzijn en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Maatschappelijke acceptatie moeten we winnen door begrip te kweken bij hen, die nu dat begrip nog niet hebben. Het gaat daarbij niet alleen om onze persoonlijke plek in de wereld, maar ook die van LHBTI’ers die zelf dat gevecht moeilijk aankunnen, omdat ze bijvoorbeeld te oud, of nog te jong zijn, waar ook ter wereld. Denk hierbij in Nederland aan dialoog middels bijvoorbeeld  de voorlichting op scholen door vele vrijwilligers. Bij de herdenking van 4 mei 2019, bij het Internationaal Homomonument in Den Haag, is het van grote steun en betekenis dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Ingrid van Engelshoven, haar steun en betrokkenheid uitspreekt.

Programma 4 mei 2019

 • 19:25 tot 19:32 uur: Ontvangst gasten
 • 19:31: Aankomst en opstelling van geüniformeerd kader politie en brandweer bij het monument
 • 19:32 Begroeting/ welkomst woord
 • 19:33 Koorgezang (Imagine, van John Lennon)
 • 19:37 Toespraak de heer Harry Derksen, voorzitter Stichting Internationaal Homomonument Den Haag
 • 19:43 Koorgezang (Bring Him Home, uit Les Miserables, gevolgd door Mag Ik Dan Bij Jou, van Claudia de Breij)
 • 19:49 Toespraak Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 19:54 Koorgezang (Eli, Eli, naar een gedicht van Hanna Szenes, gevolgd door het lied Als Alles Duister Is, van Sela)
 • 19:59 tot 20:00: Taptoe door koperblazer
 • 20:00 tot 20:02: Twee minuten Stilte
 • 20:02 Het Wilhelmus wordt gezongen door eenieder
 • 20:05 uur: De kransen worden gelegd
 • 20:15 Publiek krijgt gelegenheid om bloemen te leggen
 • Einde herdenking circa 20:30 uur.

De liederen zijn dit jaar gezongen door vrouwenkoor De Heksenketel, mannenkoor Vox Rosa en mannenkoor Mannenkoorts. Het Taptoe werd geblazen door koperblazer Patrice Boileau, afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. Een meer uitgebreide opgave van bijdragen aan de herdenking vindt u op onze pagina dankwoord.