Rob van Hertum overleden

Foto van Rob van Hertum

Op 29 maart 2021 is Rob van Hertum op 74-jarige leeftijd overleden.

Rob was sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw tot heel recent op vele manieren actief geweest in de Haagse LHBTIQ+ beweging: In de Haagse Interaktie Groep Homofiele Jongeren (HIG); het Haagse Roze Front; als lid van het bestuur van het Internationaal Homomonument; als lid van Vox Rosa (vanaf de oprichting in 1985); als barvrijwilliger en kok in het COC Café.

Rob was ook niet te beroerd om (wild) posters te plakken in de stad voor bijvoorbeeld het LHTBIQ+ festival ‘Hagenaers 80’ in 1980 en andere manifestaties met een roze randje. Een actie die hem nog een avondje in het cachot deed belanden.

Wij verliezen in Rob een fantastisch mens. Rob was met zijn pretoogjes een onverbeterlijk positief gezicht die voor altijd in onze herinnering staat gegrift. Wij wensen zijn partner Hans en dierbaren veel sterkte bij dit verlies.

Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag

 

Motie Internationaal Homomonument in de Haagse gemeenteraad

Motie ‘Het internationale homomonument, iconische gedenkplek’ aangenomen in de Haagse gemeenteraad
 
Op 21 januari 2021 heeft de Haagse gemeenteraad een motie van D’66 raadslid Hanneke van der Werf aangenomen. (zie tekst onderaan en bijlage) Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is dankbaar voor deze steun voor een toenemende betekenis van het gedenkteken voor de LHBTI/Queer gemeenschap en voor de stad Den Haag. Ook alle raadsleden die het indienen van deze motie hebben gesteund, bedankt: Judith Oudshoorn (VVD), Kavish Partiman (CDA), Erlijn Wenink (GroenLinks), Fatima Faid (HSP), Robin Smit (PvdD). Het stichtingsbestuur zal graag het gesprek met wethouder Bert van Alphen (Emancipatie) aangaan om invulling te geven aan de verzoeken uit de motie.
 
De motie verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders om:
 
• te onderzoeken of het Internationale Homomonument officieel de status van gedenkplaats kan krijgen;
• te onderzoeken of bij belangrijke dagen voor de Haagse LHBTI-gemeenschap (zoals Pride, coming-out day, paarse vrijdag) de regenboogvlag kan worden gehesen bij het Internationale Homomonument zoals nu ook al gebeurt bij het stadhuis, stadsdeelkantoor en langs de Hofvijver, en of er een permanente vlaggenmast kan worden geplaats bij het monument voor dit doeleinde;
• in overleg te gaan met het bestuur van het Internationale Homomonument om te bepalen hoe het Internationale Homomonument zowel herkenbaarder als bekender kan worden.
 

Motie ‘Een zichtbaar homomonument’, 21 januari 2021

Videoclip lied Raquel bij Internationaal Homomonument

Den Haag, 15 juli 2020

Op 14 juli werd een videoclip gelanceerd van de 18-jarige singer-songwriter Raquel Benito Martin, begeleid door musici van het Residentie Orkest (RO) uit Den Haag. Raquel zong het door haar zelf geschreven lied ‘Misschien gaat het wel over’ over haar coming out. Het optreden had bij het monument plaatsgevonden.Het RO schreef: „Met dit nummer wil Raquel jongeren helpen om trots te zijn op wie je bent, ongeacht je geaardheid. Een belangrijke boodschap waar wij volledig achter staan!” In verband met de COVID-19 maatregelen was er geen grote ruchtbaarheid aan gegeven. De video kan hieronder bekeken worden of op Facebook.

4 mei herdenken tijdens Corona

Op de Wereldoorlogen na, is er de afgelopen 100 jaar geen schokkender en ingrijpender gebeurtenis geweest dan de Corona pandemie die de gehele wereld getroffen heeft.

Alles staat op zijn kop, het leven valt voor velen stil en geplande activiteiten vinden geen doorgang.

De ons opgelegde beperkingen maken dat de jaarlijkse 4 mei ceremonie bij het Internationale Homomonument niet zoals gebruikelijk door kan gaan. Maar dat betekent niet dat we ophouden met onze al 26 jaar oude traditie om te gedenken en stil te staan bij het onrecht in deze wereld.

Het blijft, ook onder de huidige omstandigheden, van belang te getuigen van het bijzondere van de 75 jaar Vrijheid die wij hier in Nederland meemaken.

Nu een fysieke ceremonie bij het Monument niet mogelijk is heeft de stichting Internationaal Homomonument voor een digitale ceremonie gekozen, om op deze wijze toch de mensen die dit jaar genodigd waren om te spreken, hun verhaal te laten doen middels een video opname.

Het is bijzonder om te zien hoeveel moeite er door deze sprekers is genomen om het verhaal van 75 Jaar Vrijheid te vertellen.

Frans Leidelmeijer bijvoorbeeld, die als spreker symbolisch het begin van de 75 jaarsperiode vertegenwoordigt, heeft zijn gehele entourage op zijn verhaal afgestemd. Frans geeft aan:

Het schilderij op de ezel op de achtergrond  heb ik bewust gekozen omdat het in Bandung is geschilderd door de Nederlandse schilder Ries Mulder (1909-1973), die van 1940-1946 in Indië verbleef en daar als kunstschilder werkte. Tijdens de oorlog  heeft hij ook in het Jappen kamp gezeten. In 1948  kreeg hij de opdracht van de Nederlandse regering een kunstopleiding in Bandung op te zetten. Hij gaf les in schilderen en kunstbeschouwing. Zijn Indonesische leerlingen droegen hem op handen en enkele behoren nu tot de top van de Indonesische schilderkunst.

Het schilderij was vroeger van Bep Rietveld, de dochter (van dè Rietveld) die het van Mulder kocht. Bep is in 1938 naar Indië is gegaan en heeft in de oorlog in het Jappenkamp gezeten, waar ze veel portretten van gevangenen heeft gemaakt. Ik zit  aan een eettafel met de bekende zigzagstoelen van Gerrit Rietveld en in de schaal van de  beroemde keramist Geert Lap (1951-2017) is de Indonesische vrucht  papaya te zien. Op het stilleven staat rechts op de voorgrond ook een stuk papaya.’

En zo heeft wethouder Bert van Alphen, van de gemeente De Haag, de moeite genomen zijn bijdrage, een voordracht van het gedicht ‘De Rechtelozen’ van Karel F. van Reijm, op te nemen bij het Homomonument

Het bestuur van de Stichting Internationaal Homomonument Den Haag is blij met de bijdrage van de stichting Vobis, die een lans breekt voor de erkenning van de LHBTI+ personen in het algemeen en binnen hun gemeenschap in het bijzonder.

Het bestuur is de sprekers zeer erkentelijk voor hun getuigenissen en meent dat met de publicatie hiervan een bijdrage te leveren aan de nationale manifestatie van 75 Jaar Vrijheid.

4 mei herdenking afgelast | 24 maart 2020

Vanwege het Coronavirus COVID-19 gaat de herdenking op 4 mei 2020 bij het Internationaal Homomonument niet door. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om op een andere wijze toch aandacht te kunnen besteden aan 4 mei. Dit zou dan op digitale wijze moeten plaatsvinden. Zodra hier meer over bekend is zal dit op deze website worden bericht en op de Facebookpagina van het monument.

4 mei 2018

Pride Walk 2019 bij Internationaal Homomonument

Op zaterdag 8 juni 2019 organiseert het COC Haaglanden in samenwerking met The Hague Pride voor de derde keer de Pride Walk The Hague. Het verzamel en vertrekpunt is bij het Internationaal Homomonument. De Pride Walk heeft als doel aandacht te vragen voor seksuele diversiteit en LHBTI-acceptatie.

The Hague Pride komt tevens met een nieuw onderdeel voor een Pride, namelijk de “Royal Rainbow Parade”. Een unieke bonte roze parade van koetsen die symbool staan voor Den Haag als koninklijke stad en daardoor kenmerkend zal zijn voor de Pride in Den Haag. De Parade zal op 8 juni starten vanaf het homomonument achter de Pride Walk en zijn weg volgen langs Haagse historische en internationaal bekende locaties.

Meer informatie is te vinden op de website van The Hague Pride

Pride Walk 2018

Ingrid van Engelshoven belooft voortdurende waakzaamheid voor LHBTI-rechten

Minister roept op tot dialoog en begrip, met respect en ruimte voor elkaar

Den Haag, 4 mei 2019

De herdenking op 4 mei 2019 was de vijfentwintigste bij het Internationaal Homomonument in Den Haag aan de Koekamp. Twee minutenstilte om acht uur ter nagedachtenis aan degenen die vielen voor onze vrijheid, voor LHBT’ers die vervolgd of onderdrukt werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en met nadruk óók voor alle LHBT’ers die sinds die tijd het slachtoffer zijn geworden van onrecht, waar ook ter wereld.

Zo’n 250 personen waren aanwezig bij de indrukwekkende ceremonie, waarin, omkleed met prachtige liederen door koren De Heksenketel, Vox Rosa en Mannenkoorts, twee toespraken werden gegeven door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en door Harry Derksen, voorzitter van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

Minister Ingrid van Engelshoven

Minister Van Engelshoven bracht in herinnering, dat ook ná de val van het nazi-regime in 1945, homo’s en lesbiennes werden opgepakt, vervolgd, en gediscrimineerd: „Er is weinig vernietigender voor de hoop, dan het moment waarop je denkt dat de verschrikking voorbij is… en dat niet zo blijkt te zijn.” en „In Nederland verdween homoseksualiteit pas in 1971 uit het Wetboek van Strafrecht.” De minister wees erop dat tegenwoordig in Oost-Europa en de Kaukasus geweld en intimidatie van LHBTI-personen nog aan de orde van de dag is. Van Engelshoven besloot dat de angst om jezelf te zijn pas geschiedenis is, wanneer niemand meer schrikt wanneer ‘ie de hand van z’n geliefde pakt.

We halen een gitzwarte periode voor de geest.
Door de bril van die donkere jaren bekijken we vandaag.
Dat doen we hier al 25 jaar.
En dat blijven we doen.
Ingrid van Engelshoven, 4 mei 2019

De voorzitter van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag, Harry Derksen, pleitte op deze memorabele vijfentwintigste herdenking eveneens voor een krachtiger dialoog binnen de samenleving. „Maatschappelijke acceptatie moeten we winnen door begrip te kweken bij hen, die nu dat begrip nog niet hebben.” Hoewel er is natuurlijk reden is tot blijdschap over de steun onder grote delen van de samenleving, zouden LHBTI’ers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om zelf meer bij te dragen, door zich uit te spreken over misstanden en ook zelf het gesprek aan te gaan met anderen. Over hun gedeelde belangen, zonder achterlating van degenen die zelf dat gevecht moeilijk aankunnen, omdat ze bijvoorbeeld te oud, of nog te jong zijn. „Meer uitgebreide voorlichting op scholen is een van de middelen om de dialoog met de jongeren aan te gaan, de groep die dat gesprek het meest nodig heeft.”

Derksen sloot af door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bedanken voor de in haar speech uitgesproken bereidwilligheid en steun, mede namens de regering, voor de LHBTI-gemeenschap in de voort­durende strijd voor maatschappelijke gelijkwaardigheid.

Verslag door Jurgen Schouten

LHBTI’ers moeten nog meer in dialoog met de samenleving

3 mei 2019,

Vijf en twintig jaar geleden was het een hoopvolle tijd. En dit monument was het symbool van onze emancipatiestrijd voor een betere toekomst. Nu, 25 jaar later, kunnen we constateren dat die verwachtingen in Nederland grotendeels ook zijn uitgekomen. Echter, de vrijheid om overal écht jezelf te kunnen zijn als LHBTI’er en volledig gelijkwaardig te kunnen leven, blijkt een voortdurende strijd; in Nederland en in andere landen. Gelijke rechten en vrijheden moeten daarbij niet alleen worden bevochten, maar moeten óók worden behouden. Dit alles vraagt om bewustzijn en een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Maatschappelijke acceptatie moeten we winnen door begrip te kweken bij hen, die nu dat begrip nog niet hebben. Het gaat daarbij niet alleen om onze persoonlijke plek in de wereld, maar ook die van LHBTI’ers die zelf dat gevecht moeilijk aankunnen, omdat ze bijvoorbeeld te oud, of nog te jong zijn, waar ook ter wereld. Denk hierbij in Nederland aan dialoog middels bijvoorbeeld  de voorlichting op scholen door vele vrijwilligers. Bij de herdenking van 4 mei 2019, bij het Internationaal Homomonument in Den Haag, is het van grote steun en betekenis dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Ingrid van Engelshoven, haar steun en betrokkenheid uitspreekt.

Programma 4 mei 2019

 • 19:25 tot 19:32 uur: Ontvangst gasten
 • 19:31: Aankomst en opstelling van geüniformeerd kader politie en brandweer bij het monument
 • 19:32 Begroeting/ welkomst woord
 • 19:33 Koorgezang (Imagine, van John Lennon)
 • 19:37 Toespraak de heer Harry Derksen, voorzitter Stichting Internationaal Homomonument Den Haag
 • 19:43 Koorgezang (Bring Him Home, uit Les Miserables, gevolgd door Mag Ik Dan Bij Jou, van Claudia de Breij)
 • 19:49 Toespraak Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 19:54 Koorgezang (Eli, Eli, naar een gedicht van Hanna Szenes, gevolgd door het lied Als Alles Duister Is, van Sela)
 • 19:59 tot 20:00: Taptoe door koperblazer
 • 20:00 tot 20:02: Twee minuten Stilte
 • 20:02 Het Wilhelmus wordt gezongen door eenieder
 • 20:05 uur: De kransen worden gelegd
 • 20:15 Publiek krijgt gelegenheid om bloemen te leggen
 • Einde herdenking circa 20:30 uur.

De liederen zijn dit jaar gezongen door vrouwenkoor De Heksenketel, mannenkoor Vox Rosa en mannenkoor Mannenkoorts. Het Taptoe werd geblazen door koperblazer Patrice Boileau, afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium. Een meer uitgebreide opgave van bijdragen aan de herdenking vindt u op onze pagina dankwoord.

Nieuws

Programma 4 mei herdenking Internationaal Homomonument | 1 mei 2022

De 4 mei herdenking bij het Internationaal Homomonument Den Haag staat dit jaar in het teken van “Verbinden van verscheidenheid in internationaal perspectief”. Lees verder…

4 mei dodenherdenking bij Internationaal Homomonument | 29 maart 2022

Na twee vorige online herdenkingen in verband met corona zal er op 4 mei 2022 weer een fysieke dodenherdenking plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument aan de Koekamp in Den Haag. Op het grasveld naast de Koningstunnel worden weer honderden mensen verwacht. Lees verder…

Transgender Gedenkdag: Geweld tegen trans personen neemt wereldwijd toe | 20 november 2021

Elk jaar staan we op 20 november stil bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar wereldwijd om het leven zijn gebracht. Het afgelopen jaar zijn wereldwijd minstens 375 trans personen door geweld om het leven gekomen. Zeven procent meer dan vorig jaar. Dit jaar werd voor het eerst ook bij het Internationaal Homomonument de Trans Pride vlag gehesen. Lees verder…

Wethouder Kapteijns hijst transgendervlag ook bij Internationaal Homomonument | 19 november 2021

Op 20 november wordt wereldwijd stilgestaan bij de transgender en genderdiverse mensen die het afgelopen jaar om het leven zijn gebracht, Transgender Gedenkdag. Dit jaar zal de transgendervlag voor het eerst ook worden gehesen bij het Internationaal Homomonument, door Wethouder Arjen Kapteijns, zaterdagochtend 20 november 2021 om 09:30. Lees verder…

Pride Photo Tentoonstelling bij Internationaal Homomonument | 19 oktober 2021

Bij het Internationaal Homomonument in Den Haag is de LHBTQI+ Pride Photo Tentoonstelling geopend door de Haagse wethouder Arjen Kapteijn van Emancipatie. Op twintig grote panelen zijn foto’s te bezichtigen. Lees verder…

Internationaal Homomonument beklad | 27 september 2021

Vandaag is ontdekt dat het Internationaal Homomonument is beklad met teksten en tekeningen. Aan drie zijden is van de grond tot circa twee meter hoogte sprake van bekladding. Uit verklaringen van voorbijgangers is duidelijk geworden dat dit moet zijn gebeurd tussen afgelopen zondagmiddag en maandagmiddag. Het bestuur van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag heeft aangifte gedaan en melding bij de gemeente. Lees verder…

Regenboogbank geplaatst | 19 juli 2021

Bij het Internationaal Homomonument is een bank geplaatst in de kleuren van de regenboog. Lees verder…

4 mei herdenking Internationaal Homomonument | 31 april 2021

Op 4 mei staan we stil bij de gevallenen en onze vrijheid. Vanwege coronaregels heeft de herdenking ook dit jaar een ander karakter, maar wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar is het onderwerp te belangrijk voor. Lees verder…

On 4 May we will reflect on the fallen and our freedom. Because of the corona pandemic, this year’s commemoration also has a different character, but we do not want to let this day pass unnoticed. The subject is too important for that. Continue reading…

Rob van Hertum overleden | 4 april 2021

Op 29 maart jongstleden is Rob van Hertum op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds de jaren tachtig lid van het bestuur van het Internationaal Homomonument en een dierbaar mens om mee samen te werken. Lees verder…

Motie Internationaal Homomonument in de Haagse gemeenteraad | 21 januari 2021

Vandaag werd in de gemeenteraad van Den Haag een motie aangenomen waarin het College van Burgemeester en Wethouders wordt opgeroepen het monument meer betekenis en bekendheid te helpen geven in de stad en bij LHBTI/Queer activiteiten en bijzondere dagen. Het college werd opgeroepen om hierover in gesprek te gaan met Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. Lees verder…

Bijzonder optreden bij Internationaal Homomonument | 15 juli 2020

Op 2 juli 2020 vond een bijzonder optreden plaats bij het monument, waarvan een video opname is gemaakt. Meer over het lied van de 18-jarige singer-songwriter Raquel Benito Martin over haar coming out lees je hier…

Publicatie videoboodschappen 4 mei | 4 mei 2020

Nu een fysieke ceremonie bij het monument niet mogelijk is heeft de stichting Internationaal Homomonument voor een digitale ceremonie gekozen, om op deze wijze toch de mensen die dit jaar genodigd waren om te spreken, hun verhaal te laten doen middels een video opname. Je kan deze hier bekijken…

Videoboodschappen 4 mei herdenking | 1 mei 2020

De organisatie gaat in verband met het Coronavirus COVID-19 op een andere wijze aandacht besteden aan 4 mei. Dit wordt gedaan in de vorm van videoboodschappen van de sprekers. Lees verder …

4 mei herdenking afgelast | 24 maart 2020

Vanwege het Coronavirus COVID-19 gaat de herdenking op 4 mei 2020 bij het Internationaal Homomonument niet door. De organisatie onderzoekt mogelijkheden om op een andere wijze toch aandacht te kunnen besteden aan 4 mei. Lees verder …

The Hague Pride 2019  | 8 mei 2019

Tijdens The Hague Pride 2019 zullen op 8 juni twee onderdelen deels plaatsvinden bij het Internationaal Homomonument, dat die dag dient als startpunt van ‘The Hague Pride Walk’ en ‘The Royal Rainbow Parade’. Lees verder …

Oproep minister voor dialoog en begrip | 4 mei 2019

Tijdens deze 25e herdenking bij het Internationaal Homomonument deed minister Ingrid van Engelshoven voor ca. 250 aanwezigen een oproep door dialoog te werken aan het realiseren van een klimaat, waarin LHBTI’ers zich vrij kunnen voelen om overal zichzelf te zijn. De minister beloofde de aanwezigen haar voortdurende waakzaamheid voor LHBTI-rechten. Lees verder …

25ste herdenking | 3 mei 2019

Op 4 mei 2019 vindt bij het Internationaal Homomonument Den Haag de 4 mei herdenking plaats, voor de vijfentwintigste keer, met als spreker onder meer minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder …

 Programma herdenking 4 mei 2019 | 23 maart 2019

Programma 4 mei 2019. Dit jaar is gekozen voor het thema – In dialoog met de samenleving – omdat nationaal en internationaal gezien de rechten van de LHBTI-gemeenschap, veelal door onbegrip, steeds meer onder druk komen te staan. Lees verder …

Minister Van Engelshoven bij herdenking 4 mei 2019 | 30 november 2018

Minister Ingrid van Engelshoven zal gastspreker zijn op 4 mei 2019. Lees verder …

Indrukwekkende herdenking 4 mei 2018

Door ongeveer 300 aanwezigen werd stil gestaan bij de mensenrechten die nog altijd onder druk staan. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, riep op tot het elkaar steunen om samen gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Gevolmachtigd ambassadeur van Canada, Sabine Nölke, wees op de grondwet van Canada waarin bescherming tegen homodiscriminatie is vastgelegd. Lees verder …